Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022
x

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο σύνδεσμος εργολάβων Θερμοϋδραυλικών νομού Θεσσαλονίκης αναζητά να προσλάβει γραμματέα που θα προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη.

Αγγελία εργασίας για την κάλυψη αναγκών του γραφείου του εξέδωσε ο σύνδεσμος εργολάβων Θερμοϋδραυλικών νομού Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αναζητά να προσλάβει γραμματέα που θα προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη. Αποστολή Βιογραφικών μπορεί να γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@seyth.gr.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο τα απαιραίτητα προσόντα, οι γνώσεις και οι ικανότητες που χρειάζονται είναι οι εξής:

1) Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

2) Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Windows, Word, Excel, Outlook).

3) Πνεύμα ομαδικής εργασίας, αλλά και ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα.

4) Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.

5) Ειλικρίνεια, Εχεμύθεια, Εντιμότητα, Ομαδικότητα.

6) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

7) Διάθεση για Εργασία.

8) Έμφαση στην λεπτομέρεια.

9) Συνέπεια.

Προαιρετικά προσόντα θέσης:

2 με 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας, σε παρόμοια θέση.

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ