Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022
x

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Προβλέπεται η αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των υφιστάμενων γεωτρήσεων ύδρευσης και αντλιοστασίων λυμάτων του δήμου Βόλβης.

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών Η/Μ Εξοπλισμού, Συστημάτων Διαχείρισης και Ανάλυσης Ενεργειακού Προφίλ ΔΕΥΑ Βόλβης» προϋπολογισμού 4.002.390,35 ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόταση του δήμου Βόλβης, περιλαμβάνεται η απομάκρυνση μέρους του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η αντικατάστασή του με νέο, σύγχρονο και αποδοτικότερο, πλήρως εναρμονισμένο με τις τρέχουσες συνθήκες άντλησης, με αντικειμενικό σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ), καθώς και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Προβλέπεται η αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των υφιστάμενων γεωτρήσεων ύδρευσης και αντλιοστασίων λυμάτων και ειδικότερα, των αντλιών, των κινητήρων, των ηλεκτρικών πινάκων και των παρελκομένων τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δήμο Βόλβης, θα εγκατασταθούν νέος εξοπλισμός σε τέσσερις κατηγορίες: αντλητικά συγκροτήματα, πίνακες ισχύος, επικοινωνιακά συστήματα και λογισμικό διαχείρισης ενέργειας.

«Η αντικατάστασή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των δεκάδων αντλιοστασίων του δήμου Βόλβης, με νέο, σύγχρονο και αποδοτικότερο, θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒ, επιτυγχάνοντας μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και ελαχιστοποίηση των απωλειών του πόσιμου νερού», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Βόλβης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ