Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
x

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνουν οι δράσεις της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου Κοζάνης που εντάσσεται στο «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης της παλαιάς πτέρυγας και των Εξωτερικών Ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης - Μαμάτσειου, προϋπολογισμού 952.800 ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δύο κτηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, της Παλαιάς Πτέρυγας (υφιστάμενης ενεργειακής κατηγορίας Ε) και των Εξωτερικών Ιατρείων (υφιστάμενης ενεργειακής κατηγορίας Δ), σε ενεργειακή κατηγορία Β.

Οι προβλεπόμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων, εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης και αντικατάστασης λαμπτήρων με νέους τύπου LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό την αναβάθμιση και των δύο κτηρίων.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ