Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
x

ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης υπερψηφίστηκαν τα τρία αιτήματα που είχαν υποβάλει στις 13 Ιουνίου δυο εκ των βασικών μετόχων

Νέα εποχή έχει σημάνει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., μετά τις αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά τη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.

Λεωνίδας Μπόμπολας και Δημήτρης Κούτρας, δύο πρόσωπα που μέχρι χθες ήλεγχαν σχεδόν το 85% της δραστηριότητας του κατασκευαστικού ομίλου, έπαψαν να είναι μέλη του ΔΣ, με τους μετόχους του Ομίλου να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο ΔΣ και στο νέο Στρατηγικό Πλάνο των κ.κ. Αναστάσιου και Δημήτριου Καλλιτσάντση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να επέλθει αλλαγή για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή μακροχρόνιας αξίας προς τους επενδυτές.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης υπερψηφίστηκαν τα τρία αιτήματα που είχαν υποβάλει στις 13 Ιουνίου δυο εκ των βασικών μετόχων, οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, μέσω της εταιρείας PEMANOARO LTD (που ελέγχουν άμεσα). Συγκεκριμένα υπερψηφίστηκε:

1. Με ποσοστό 52,92% επί των παρόντων το αίτημα για ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

2. Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή εννέα μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισμός μεταξύ αυτών των Ανεξάρτητων Μελών.

3. Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Κατόπιν της υπερψήφισης των τριών προαναφερθέντων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το νέο ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. απαρτίζεται από εννέα μέλη πενταετούς θητείας, εκ των οποίων τέσσερα είναι Ανεξάρτητα, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος
2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
4. Ιορδάνης Αϊβάζης
5. Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
6. Μιχαήλ Κατούνας (Ανεξάρτητο Μέλος)
7. Αλέξιος Κομνηνός (Ανεξάρτητο Μέλος)
8. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη (Ανεξάρτητο Μέλος)
9. Ελένη Παπακωνσταντίνου (Ανεξάρτητο Μέλος)

Την πλάστιγγα έγειραν καθοριστικά τα ξένα funds, όπως ακριβώς συνέβη και με το θέμα της πρότασης Καλλιτσάντση για το καινούργιο 9μελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Στη σχετική ψηφοφορία η πρόταση της Change4Ellaktor υπερψηφίστηκε με ποσοστό 54,55% έναντι 45% της πλευράς Μπόμπολα.

Συνολικά ψήφισαν 271 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 78,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, δηλαδή 138 εκατ. μετοχές, επί συνόλου 177 εκατ. μετοχών.

Τι θα ακολουθήσει

Σύμφωνα με την πρόταση που είχαν υποβάλει προς τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης στο πλαίσιο του αιτήματός τους για πλήρη αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Παράλληλα:

• Η αναδιοργάνωση του Ομίλου θα εστιάσει στην αφαίρεση των στεγανών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική επίτευξη συνεργειών, ενώ εντός 90 ημερών θα τοποθετηθούν καταξιωμένα στελέχη στις βασικές θέσεις από όπου σήμερα απουσιάζουν, όπως αυτή του Chief Financial Officer.

• Η αναδιάρθρωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε επίπεδο νομικών οντοτήτων θα στοχεύσει στον εξορθολογισμό της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

• Ως προς το στρατηγικό πλάνο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η εστίαση παραμένει σε κατασκευή (προβλέποντας την εξυγίανση της ΑΚΤΩΡ ώστε αυτή να μπορεί να δραστηριοποιείται κερδοφόρα στο εξωτερικό), παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων και αιολικά πάρκα.

Ειδικότερα ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες σε κάθε μία από τις επιμέρους δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σημειώνεται:

• Κατασκευή: προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι απλής αύξησης του ανεκτέλεστου, εστίαση σε έργα που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας κι ανάδειξη νέων ανθρώπων μέσα από την εταιρεία σε θέσεις κλειδιά, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση των εμπειρότερων στελεχών.

• Παραχωρήσεις: επέκταση των ώριμων παραχωρήσεων και κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση.

• Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου κι αξιοποίηση των προβλεπόμενων θετικών ταμειακών ροών.

• Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων): αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας και διεκδίκηση των πολλαπλών ευκαιριών που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Υπόλοιπες δραστηριότητες: επανεξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου στο real estate κι εξέταση ευκαιριών ρευστοποίησης μη στρατηγικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται πως στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 271 μέτοχοι εκπροσωπώντας 138.323.924 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 138.323.924 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 177.001.313 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου, έφθασε σε ποσοστό το 78,15% του συνολικού αριθμού των μετόχων, ούσα η υψηλότερη των τελευταίων 8 χρόνων.

Αναφερόμενος στις αποφάσεις των μετόχων κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση, ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δήλωσε:

«Ζητήσαμε από τους μετόχους να πιστέψουν και πάλι στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, να στηρίξουν την πρότασή μας για μία συνολική, ρεαλιστική και συγκεκριμένη αλλαγή στις δομές, στη λειτουργία και στη στρατηγική του Ομίλου, να εμπιστευθούν ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι με τη ψήφο τους μας έδωσαν σήμερα μία ξεκάθαρη και σαφή εντολή. Είναι δική μας υποχρέωση και καθήκον τώρα να τους δικαιώσουμε για την επιλογή τους. Η επόμενη ημέρα για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε ήδη. Όλοι μαζί, Διοίκηση και εργαζόμενοι θα δουλέψουμε για να αποδείξουμε πως ο Όμιλος δεν βρίσκεται τυχαία σε ηγετική θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη γνώση, έχουμε τους ανθρώπους και πλέον έχουμε νέα Διοίκηση και νέο συγκεκριμένο πλάνο, για να επιστρέψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκεί που ανήκει, στην κορυφή. Για να επιστρέψει ο Όμιλος στους μετόχους αυτό που δικαιούνται, μακροχρόνια αξία».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ