Κυριακή 13 Ιουνίου 2021
x

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘµΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΤΣΟΥΚΑ

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 104.197 ευρώ για την κατασκευή του βρεφονηπιακού σταθµού στο στρατόπεδο Πατσούκα.

Αναρτήθηκε την Παρασκευή στη Διαύγεια η απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 104.197 ευρώ για την κατασκευή του βρεφονηπιακού σταθµού στο στρατόπεδο Πατσούκα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το έργο, προϋπολογισµού 637.397 ευρώ, χρηματοδοτείται με το ποσό των 533.200 ευρώ, από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική Αγωγή»  και το ποσό των 104.197 ευρώ (ανώτατο όριο δαπάνης) που βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΕΘΑ.

Η εν λόγω δωρεά έχει εγκριθεί. Η παρακολούθηση ανάλωσης της δαπάνης, η έκδοση διαταγής παράτασης του χρόνου πραγµατοποίησής της (εάν απαιτηθεί), καθώς και η επίλυση τυχόν αποριών επί της όλης διαδικασίας , θα πραγµατοποιηθεί µε µέριµνα του ∆΄ Σώματος Στρατού /∆ιεύθυνση Μηχανικού, αναφέρει η σχετική απόφαση.

*φωτογραφία αρχείου
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ