Τρίτη 2 Ιουνίου 2020
x

VIOHALCO: ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλουν για έναν μήνα τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητές τους οι Σιδενόρ ΑΕ, Sovel ΑΕ, Έρλικον ΑΕ, Πράκσυς ΑΕ και Ετήλ ΑΕ

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εργοστασίων της για ένα μήνα ανακοίνωσε η Viohalco για όλες τις θυγατρικές της στον κλάδο χάλυβα, ενώ οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα και μερική απασχόληση.

Ειδικότερα, η Viohalco S.A. ανακοίνωσε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο χάλυβα και εδρεύουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι εταιρίες Σιδενόρ Α.Ε., Sovel Α.Ε., Έρλικον Α.Ε., Πράκσυς Α.Ε. και Ετήλ Α.Ε. αποφάσισαν στις 27 Μαρτίου 2020, να αναστείλουν προσωρινά για διάστημα ενός μηνός τις κύριες παραγωγικές τους δραστηριότητες, θέτοντας ως εκ του λόγου αυτού τους εργαζόμενους σε αυτές σε διαθεσιμότητα, από την 2α Απριλίου 2020 έως και την 3η Μαΐου 2020, ενώ παράλληλα και οι διοικητικοί υπάλληλοι των εταιρειών τίθενται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται, οι εμπορικές δραστηριότητες και η παραλαβή πρώτων υλών των εταιρειών αυτών θα συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών έλαβαν τις αποφάσεις αυτές «λόγω των ήδη δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στη διεθνή αγορά χάλυβα, οι οποίες επιδεινώθηκαν ραγδαία ως αποτέλεσμα της πρόσφατης πανδημίας Covid-19, η οποία περιόρισε δραστικά τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, καθώς επήλθε απότομη κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα και σε δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τον χάλυβα ως πρώτη ύλη. Τα μέτρα, στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις, τόσο στο κόστος, όσο και στη ρευστότητα των εταιρειών, διασφαλίζοντας παράλληλα την εφοδιαστική αλυσίδα χαλυβουργικών προϊόντων».

Σημειώνεται ότι στη λήψη ανάλογων μέτρων έχουν ήδη προβεί πολλές χαλυβουργίες στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Επί του παρόντος, η Viohalco S.A., όπως επισημαίνει, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης, αλλά θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, μόλις αυτές καταστεί δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, η Viohalco S.A. δεσμεύεται να δημοσιοποιεί αμέσως κάθε σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη της παρούσας κατάστασης, καταλήγει η ενημέρωση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ