Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
x

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ: ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι λένε καταναλωτές και επιχειρήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας και της… τσέπης τους, σύμφωνα με το Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ.

Παραμένουν απαισιόδοξοι οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης, ωστόσο τα… επίπεδα της απαισιοδοξίας φαίνεται πως μειώνονται σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017.

Την ίδια ώρα σε αρνητικό επίπεδο –με οριακή βελτίωση- παραμένουν οι προσδοκίες των επιχειρηματιών σε βιομηχανία, υπηρεσίες, λιανεμπόριο και κατασκευές.

Την εικόνα αυτή αποτυπώνει το «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» που διεξήχθη το δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου 2017 σε δείγμα 800 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους και 700 καταναλωτών, στο νομό Θεσσαλονίκης. Η έρευνα διενεργήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε συνεργασία με την εταιρεία Palmos Analysis.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο νομό Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο του 2017  στις -36 μονάδες, σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη (-54 μονάδες), ενώ ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στις -2 μονάδες.

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, παρατηρείται σημαντικά βελτιωμένο κλίμα μεταξύ των καταναλωτών στο νομό Θεσσαλονίκης (-36 από -55), ενώ εξίσου σημαντική βελτίωση εμφανίζει και ο σχετικός δείκτης σε εθνικό επίπεδο (-54 από -74).

Οι αναλυτές της Palmos Analysis αποδίδουν τη βελτίωση που καταγράφεται, στην απουσία πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το τρέχον έτος, ως συνέπεια της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, καθώς και στις προβλέψεις για θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της εθνικής οικονομίας. «Οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν ενδεχομένως συντελέσει στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και λιγότερο απαισιόδοξου οικονομικού κλίματος, τόσο σε Εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο», σημειώνουν.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν:

Τάσεις σταθεροποίησης της οικονομική τους κατάσταση το διάστημα που προηγήθηκε με σημαντική μείωση (σε σχέση με τον Μάρτιο 2017) της απαισιοδοξίας για την περαιτέρω εξέλιξή της, καθώς η πλειοψηφία πλέον προβλέπει σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασής τους κατά το επόμενο 12μηνο.

Σημαντική βελτίωση των απόψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας κατά το τελευταίο έτος και σημαντική μείωση της απαισιοδοξίας για το μέλλον. Συγκεκριμένα, σε τοπικό επίπεδο, ο δείκτης αναφοράς της οικονομικής κατάστασης της χώρας κατά το τελευταίο έτος, αλλά και ο αντίστοιχος των εκτιμήσεων για το έτος που έπεται, βελτιώθηκαν, σε σχέση με τον Μάρτιο 2017,  κατά 22 μονάδες.

Ελαφρά ανοδική κίνηση των τιμών καταναλωτή κατά το τελευταίο 12μηνο αλλά με τάσεις σταθεροποίησης. Μάλιστα αναμένουν η σταθεροποίηση αυτή να συνεχιστεί και το επόμενο 12μηνο. Σε εθνικό επίπεδο, οι καταναλωτές επίσης θεωρούν ότι οι τιμές το τελευταίο 12μηνο ακολούθησαν ανοδική πορεία και αναφέρουν ότι μελλοντικά αναμένουν να υπάρξει ηπιότερη ανοδική τάση των τιμών.

Απαισιοδοξία – αλλά σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τον Μάρτιο 2017 – για την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα. Μάλιστα, το επίπεδο της απαισιοδοξίας στο νομό Θεσσαλονίκης, είναι σαφώς χαμηλότερο (+27) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη (+46).

Χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση. Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, παρατηρείται μικρή αλλά αισθητή αύξηση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) στο 10%, ενώ το 38% δηλώνει ότι «τραβάει» από τις αποταμιεύσεις ή χρεώνεται όλο και περισσότερο (από 42% τον “Μάρτιο 2017”) και σε ποσοστό 52% δηλώνουν ότι τα φέρνουν ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους (σε σχέση με 50% τον "Μάρτιο 2017").

Πολύ μικρή βελτίωση (στο όριο του στατιστικού σφάλματος) για την αγορά ακινήτων και την οικοδομική δραστηριότητα γενικότερα και, επιπλέον, αντίστοιχη εικόνα στον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών.

Ως επακόλουθο της σημαντικά μειωμένης απαισιοδοξίας των καταναλωτών, βελτιωμένος παρουσιάζεται ο δείκτης για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών προς το παρόν, αλλά και για την πραγματοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον. Πάντως, παρά την μειωμένη απαισιοδοξία που επικρατεί στους καταναλωτές, η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η αγορά αυτοκινήτου στο νομό Θεσσαλονίκης θα συνεχιστεί και στο επόμενο 12μηνο.
    
Η  βιομηχανία

Σε ελαφρά αρνητικό επίπεδο βρίσκεται ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία» στο νομό Θεσσαλονίκης, οριακά βελτιωμένος σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017». Οριακή βελτίωση παρουσιάζει και η τιμή του δείκτη σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατηρώντας ελαφρά αρνητικά πρόσημο.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του Δείκτη βρίσκεται στις -6 μονάδες (-1 σε εθνικό και +7 σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Καταγράφεται δε μικρή ανάκαμψη σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο 2017, τόσο σε τοπικό  (-6 από -9) όσο σε εθνικό (-1 από -7), αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (+7 από +2). Επίσης παρατηρείται αισθητή βελτίωση (-4 από -18) του δείκτη (σε σχέση με τον Μάρτιο 2017) σχετικά με την αξιολόγηση των βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης για το 6άμηνο που πέρασε, ενώ, ταυτόχρονα, το τρέχον συνολικό επίπεδο παραγγελιών των επιχειρήσεων κρίνεται μεν ως μη ικανοποιητικό αλλά παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το προσεχές 6μηνο σχετικά με την παραγωγή διαμορφώνονται σε θετικό -αν και ελαφρά χειρότερο επίπεδο-, σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017».  Το τρέχον επίπεδο παραγγελιών από το εξωτερικό παρουσιάζεται έντονα αρνητικό, αλλά σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (-38 από -39), ενώ θετικές παραμένουν οι εκτιμήσεις σε σχέση με την εξέλιξη της εξαγωγικής δραστηριότητας στο μέλλον σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των βιομηχανιών του νομού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα εξής:

-Υπάρχει πολύ μικρότερη – σε σχέση με τον Μάρτιο 201 – πτώση της παραγωγής (-4 από -18) κατά το τελευταίο εξάμηνο. Αντίστοιχη πορεία βελτίωσης ακολουθεί ο σχετικός δείκτης και σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος είναι πλέον σαφώς θετικός (+23 από +3). Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής στο άμεσο μέλλον αναφορικά με το νομό Θεσσαλονίκης, ταυτίζονται με τις αισιόδοξες προβλέψεις που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο.
-Πραγματοποιείται σχετικά ικανοποιητικά η διαχείριση των αποθεμάτων και της  παραγωγικής δυναμικότητας των βιομηχανιών.
-Αποτυπώνεται μικρή αισιοδοξία για το μέλλον σε σχέση με το επίπεδο των εξαγωγών, σταθερή σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017».
-Αναμένεται σχετική σταθερότητα ως μικρή μείωση των τιμών για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ εμφανίζεται ουδέτερη πρόβλεψη για την εκτίμηση της απασχόλησης στο επόμενο διάστημα.

Να σημειωθεί ότι και σε αυτό το «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» το έργο των αναλυτών ήταν δύσκολο όσον αφορά στη συμπλήρωση του απαραίτητου δείγματος για την έρευνα, εξαιτίας της αποβιομηχάνισης που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο νομό Θεσσαλονίκης και της συνεχιζόμενης μεταφοράς πολλών επιχειρήσεων του κλάδου σε γειτονικές χώρες.

Οι υπηρεσίες

Αρνητικό, αλλά σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, εμφανίζεται το κλίμα μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο σχετικός «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών» βρίσκεται στις -14 μονάδες, έναντι +15 μονάδων σε εθνικό επίπεδο και +13 μονάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, υπάρχει σαφώς καλύτερο κλίμα σε τοπικό επίπεδο (-14 έναντι -31), σαφής, επίσης, βελτίωση σε εθνικό επίπεδο (+15 έναντι +7) και σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο (+13 έναντι +12).

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν:

•    Σημαντική ανάκαμψη ως προς την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους κατάσταση σε σχέση με τον Μάρτιο 2017 και σαφή βελτίωση της ζήτησης κατά το προηγούμενο διάστημα.
•    Ελαφρά αρνητικές, αλλά οριακά βελτιωμένες, απόψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο το προηγούμενο διάστημα, ενώ βελτιωμένες είναι οι εκτιμήσεις και για την εξέλιξη της απασχόλησης κατά το επόμενο εξάμηνο. Βελτίωση εκτιμήσεων αποτυπώνεται σχετικά και με την εξέλιξη της ζήτησης το επόμενο εξάμηνο αλλά και σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών των υπηρεσιών το επόμενο εξάμηνο.

Το λιανεμπόριο

Σε αρνητικό επίπεδο παραμένει ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για το Λιανικό Εμπόριο» στο νομό Θεσσαλονίκης και με μικρή ανάκαμψη σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017». Ο αντίστοιχος εθνικός δείκτης εμφανίζει οριακή επιδείνωση, ενώ ο ευρωπαϊκός δείκτης παραμένει σταθερός.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του σχετικού Δείκτη βρίσκεται στις -13 μονάδες (από -18 μονάδες τον Μάρτιο 2017) στο νομό Θεσσαλονίκης, έναντι 0 μονάδων (από +3 μονάδες τον Μάρτιο) σε εθνικό και +4 μονάδων (από +4 μονάδες τον Μάρτιο) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα εξής:

-Ιδιαίτερη ανάκαμψη (-37 από -62) καταγράφεται αναφορικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά το προηγούμενο 6μηνο, σε σχέση με τον Μάρτιο 2017, καθώς και ήπια αρνητική εκτίμηση για την εξέλιξη των πωλήσεων για το επόμενο διάστημα.

-Εξακολουθούν να προβλέπουν ελαφρά μείωση της απασχόλησης στον κλάδο, ενώ προβλέπουν και μικρή μείωση των τιμών των προϊόντων κατά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι κατασκευές

Αρνητικός, σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο, σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017», είναι ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές” στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, ο εθνικός δείκτης παρουσιάζει επίσης μικρή ανάκαμψη συγκριτικά με τον Μάρτιο.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του Δείκτη βρίσκεται στις -43 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης, -40 μονάδες σε εθνικό επίπεδο και -3 μονάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελαφρά αρνητική εμφανίζεται η εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο 6άμηνο, αν και ιδιαίτερα βελτιωμένη σε σχέση με τον «Μάρτιο 2017».

Ακόμη, καταγράφεται ηπιότερη τάση πτώσης των τιμών σε σχέση με τον Μάρτιο 2017 σε τοπικό επίπεδο, ενώ σχετική σταθερότητα (σε αρνητικό πάντως επίπεδο) υπάρχει στις εκτιμήσεις για πρόθεση μείωσης του προσωπικού κατά το επόμενο 6άμηνο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα εξής:

-Καταγράφεται μια σημαντική άμβλυνση του δείκτη εξέλιξης της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο εξάμηνο (-13 από -40), με διατήρηση σε σταθερό έδαφος των νέων παραγγελιών.
-Εμφανίζεται μια ηπιότερη τάση μείωσης των τιμών των ακινήτων, καθώς συγκλίνει περαιτέρω το επίπεδο των τιμών με το επίπεδο της ζήτησης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ