Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020
x

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, είναι η δεύτερη ιδιωτική-μη τραπεζική-ελληνική χρηματιστηριακή εταιρεία μέλος του Χρηματιστήριου Αθηνών.

Με κέρδη προ φόρων αυξημένα κατά 120% από την προηγούμενη χρονιά έκλεισε το 2019 η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ.

Η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 4,13 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 32,5% έναντι των 3,2 εκατ. ευρώ του 2018 και παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού 242.029 ευρώ αυξημένα κατά 120% περίπου έναντι της προηγούμενης χρήσης, αυξάνοντας την καθαρή της θέση κατά 165.000 ευρώ περίπου.

Η εταιρεία σε σχέση με τα έσοδα της (κύκλος εργασιών) κατατάσσεται για το 2019 ως η δεύτερη ιδιωτική-μη τραπεζική-ελληνική χρηματιστηριακή εταιρεία μέλος του Χρηματιστήριου Αθηνών.

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ το 2020 κλείνει 20 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών. Στις 31/12/2019 απασχολούσε 30 άτομα ενώ διατηρεί δίκτυο 2 Υποκαταστημάτων και 43 Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων,

Η SOLIDUSΕ είναι εισηγμένη στην Νέα Αγορά του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ