Σάββατο 15 Μαΐου 2021
x

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ

Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της ελληνικής επικράτειας και έτσι είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Περιορισμένη θα είναι η εξυπηρέτηση του κοινού στις Τράπεζες σήμερα 19 και τη Δευτέρα 22 Απριλίου, καθώς το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό τις συγκεκριμένες ημέρες λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της ελληνικής επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Κατά τις εν λόγω ημερομηνίες τα καταστήματα των Τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Ευρωσυστήματος. Είναι η κύρια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την επεξεργασία πληρωμών μεγάλων ποσών και χρησιμοποιείται τόσο από κεντρικές τράπεζες όσο και από εμπορικές τράπεζες για την επεξεργασία πληρωμών σε ευρώ σε συνεχή χρόνο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, οι οποίες θα παραμείνουν ανεπηρέαστες. Το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στις ειδικές τραπεζικές υπηρεσίες που απαιτούν το σύστημα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ