Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022
x

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΣΤΑ 93 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022

Οι οικονομικές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο παρουσίασαν απτή βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε τις κύριες αλλά και τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις για το πρώτο τρίμηνο του 2022

Σύμφωνα με τις κύριες εξελίξεις, τα βασικά λειτουργικά κέρδη ήταν €93 εκατ. ευρώ συνέπεια της δραστικής βελτίωσης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων προβλέψεων.

Επιπλέον καταγράφηκε αποκατάσταση του δείκτη fully loaded CET1 στο 10%, ενσωματώνοντας μεγάλο μέρος του κόστους αποεπένδυσης των NPE για το 2022, αλλά και ισχυρή νέα παραγωγή δανείων ύψους €1,7 δισ. το 1ο 3μηνο, που οδήγησε σε επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά €0,3 δισ., με επιτάχυνση των δανειοδοτήσεων κατά το 2ο τρίμηνο.

Ακόμη σημειώθηκε ιστορικά χαμηλό οργανικό έξοδο προβλέψεων στις 50μ.β., αποτέλεσμα της ιστορικά χαμηλής εισροής νέων NPE (€115 εκατ.) σε τριμηνιαία βάση; δείκτης NPE στο 12,6% σε τροχιά επίτευξης στόχου για μονοψήφιο δείκτη εντός του έτους, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια και τα ασφάλιστρα bancassurance παραμένουν σε ανοδική τροχιά, 37% και 26% υψηλότερα σε ετήσια βάση το Μάρτιο 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας τη δυναμική των ESG θεμελιωδών της και τη συνεπή υλοποίηση του σχετικού σχεδιασμού της, συμπεριλήφθηκε στους 400 κορυφαίους «Europe’s Climate Leaders» από τους Financial Times για το 2022, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ως η μόνη ελληνική εταιρεία με αυτή τη διάκριση.

Αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις του πρώτου τρίμηνου του 2022 επισημαίνεται ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων από NPEs, ανήλθαν σε €246 εκατ., +11% ετησίως και σημειώθηκε ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €114 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από μισθώματα), +37% ετησίως, με τάσεις βελτίωσης στα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ακόμη, η ολοκλήρωση της απόσχισης της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών το 1ο τρίμηνο, οδήγησε σε πρόσκτηση €0,3 δισ. καθαρού κέρδους για τον Όμιλο και καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €199 εκατ., -6% ετησίως, με όφελος από τον εξορθολογισμό των εξόδων προσωπικού και τη βελτιστοποίηση των γενικών και διοικητικών εξόδων.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα είναι στο 50%, περίπου σταθερός σε ετήσια βάση, παρά τη σημαντική μείωση των τόκων από NPEs και τα έσοδα προ προβλέψεων στα €502 εκατ., εξαιρουμένου του τιμήματος της απόσχισης της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών, με διπλασιασμό σχεδόν σε ετήσια βάση.

Το 1ο τρίμηνο καταγράφηκαν απομειώσεις λόγω επικείμενης αποεπένδυσης NPEs ύψους €152 εκατ., που σχετίζονται με σενάρια πώλησης για τις τιτλοποιήσεις των χαρτοφυλακίων NPE Sunrise 3 & Solar, καθώς και με άλλες σχετικές προσαρμογές και ισχυρή κερδοφορία, με καθαρό αποτέλεσμα στα €520 εκατ., δεύτερο συνεχόμενο θετικό τρίμηνο.

«Το 2021, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8,3%, ενώ έθεσε τα θεμέλια για βιώσιμη ανάκαμψη. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι βελτιούμενες τάσεις του κλάδου του τουρισμού στη χώρα μας μετά την πανδημία, αναμένεται να διασφαλίσουν τις προοπτικές επέκτασης της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω της αβεβαιότητας που διαμορφώνεται λόγω του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Χρήστος Μεγάλου.

«Η υφιστάμενη κρίση έχει ενισχύσει την οικονομική αβεβαιότητα και έχει αυξήσει σημαντικά τις τιμές στην ενέργεια, τα τρόφιμα και τα εμπορεύματα. Στην παρούσα φάση, οι δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί πλήρως ο μακροπρόθεσμος σχετικός αντίκτυπος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Θα παρακολουθούμε σε συνεχή βάση τις σχετικές εξελίξεις στη διάρκεια των επόμενων μηνών», τόνισε ο κ. Μεγάλου και πρόσθεσε: «Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασαν απτή βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς επέτυχε 6% απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της, ευθυγραμμιζόμενη με τον ετήσιο στόχο της για το 2022. Η κεφαλαιακή της θέση είναι ισχυρή, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 fully loaded στο 10%, ενσωματώνοντας περισσότερα από τα 2/3 της επίπτωσης αποεπένδυσης των NPE για το 2022, ενώ το οργανικό έξοδο προβλέψεων κατέγραψε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ισολογισμού. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων που σχετίζονται με NPE, εμφάνισαν ανθεκτικότητα. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες υπερέβησαν το όριο των €100 εκατ. για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και μαζί με τον συνεχιζόμενο περιορισμό του λειτουργικού κόστους, συνέβαλαν ώστε τα έσοδα προ προβλέψεων να διαμορφωθούν στα €502 εκατ.».

Επιπλέον σημείωσε ότι «η εξέλιξη του ισολογισμού υποστηρίζεται από την ισχυρή θέση ρευστότητας με την ενίσχυση των καταθέσεων, την επέκταση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων με νέες χορηγήσεις ύψους €1,7 δισ. το πρώτο τρίμηνο και την αυξητική τροχιά στα υπό διαχείριση κεφάλαια και τις τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες, που αυξήθηκαν κατά 37% και 26% ετησίως αντίστοιχα» και κατέληξε ότι «για τον Όμιλο Πειραιώς, οι ρεαλιστικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται το επιχειρηματικό μας σχέδιο, επιτρέπουν να είμαστε σταθερά αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας, δίνοντας τη δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας.»
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ