Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
x

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΕΝΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη, Senior Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm, για την ΠΝΠ της 22.8.2020 και τις ευπαθείς ομάδες

του Σταύρου Κουμεντάκη*

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται, δυστυχώς, σε εξέλιξη. Οι αριθμοί των (εντοπισμένων) φορέων του κορωνοϊού βαίνουν ραγδαία, και σε καθημερινό επίπεδο, αυξανόμενοι. Η με φυσικό τρόπο παροχή της εργασίας επιδεινώνει, περαιτέρω, την κατάσταση. Η τηλεργασία αξιοποιείται, ήδη, και ως μέσο ανάσχεσης του δεύτερου κύματος της Πανδημίας Covid-19. Περισσότερο ενισχυμένη όμως. Η Π.Ν.Π της 22.8.2020 (ΦΕΚ Α’ 161/22.8.20) μας δίνει το σχετικό στίγμα, εστιάζοντας στην προστασία των ευπαθών ομάδων.

Ας επιχειρήσουμε να την προσεγγίσουμε μέσα από εννέα ερωτήματα και τις απαντήσεις τους.
Η τηλεργασία υπό το πρίσμα της Π.Ν.Π της 22.8.2020

Ερώτημα 1ο: Ο εργοδότης δικαιούται να επιβάλλει την τηλεργασία;
Απάντηση:
Ο εργοδότης (συνεχίζει να) διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας έως την 30.9.20.

Ερώτημα 2ο: Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αξιώσουν/επιβάλλουν τηλεργασία;
Απάντηση:
Οι εργαζόμενοι (γενικά) δικαιούνται μεν να ζητήσουν όχι όμως και να επιβάλλουν την τηλεργασία.

Ερώτημα 3ο: Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν την τηλεργασία που ζητούν εργαζόμενοι τους;
Απάντηση:
ΝΑΙ-υπό την προϋπόθεση πως είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή της εργασίας.

Ερώτημα 4ο: Σε ποιον ανήκει η αξιολόγηση σχετικά με τη δυνατότητα (ή μη) παροχής της εργασίας με τηλεργασία;
Απάντηση:
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση ανήκει, αυτονοήτως, στον εργοδότη.

Ερώτημα 5ο: Τι συμβαίνει όταν ο αιτών εργαζόμενος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες και δεν είναι δυνατή η παροχή της εργασίας με τηλεργασία;
Απάντηση:
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, «ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό».

Ερώτημα 6ο: Τι συμβαίνει όταν ο αιτών εργαζόμενος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες και δεν είναι δυνατή η παροχή της εργασίας του με τηλεργασία ούτε και όμως και η (φυσική) εργασία χωρίς επαφή με το κοινό;
Απάντηση:
Όταν (σωρευτικά) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συγκεκριμένου ερωτήματος, ο εργοδότης δικαιούται να θέσει, μονομερώς, σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου. Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται ούτε εργασία ούτε μισθός (τουλάχιστον με βάση όσα η εν λόγω ΠΝΠ ορίζει).

Ερώτημα 7ο: Ποιες είναι οι «ευπαθείς ομάδες» και ποια ιατρικά πιστοποιητικά αποδεικνύουν ότι ο αιτών εργαζόμενος υπάγεται σ’ αυτές;
Απάντηση:
Αναμένεται ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

Ερώτημα 8ο: Τι συμβαίνει με τις μη ρυθμιζόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω ΠΝΠ;
Απάντηση:
Αναμένουμε, και εν προκειμένω, ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

Ερώτημα 9ο: Κι αν, παρ’ όλα αυτά, ο εργοδότης δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του;
Απάντηση:
Η προβλεπόμενη διοικητική κύρωση δεν είναι αμελητέα. Συγκεκριμένα: «πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση».

Μέσο διαχείρισης της πολυεπίπεδης (και όχι μόνον υγειονομικής) κρίσης έχει αποδειχθεί η τηλεργασία.

Η Πολιτεία έχει θεσπίσει (με την ΠΝΠ της 22.8.20) μια, ακόμα, σειρά μέτρων. Γνώμονας της η διευκόλυνση, υγεία και ζωή των ευπαθών ομάδων. Βεβαίως και η λειτουργία των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Αυστηρές κυρώσεις συνοδεύουν την εφαρμογή της.

Ας μην είναι όμως ο φόβος των κυρώσεων η αιτία της πιστής τήρησής της.

Αξίζει, αλήθεια, να πρυτανεύσει η ατομική, κοινωνική και επιχειρηματική ευθύνη....

Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Δείτε το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή εδώ
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ