Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021
x

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Το πρώτο τετράμηνο στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας ολοκληρώνεται και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα κληθεί να βαθμολογήσει τους μαθητές.

Την ώρα που οι πόρτες των σχολείων θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον έως τις 7 Ιανουαρίου, το εκπαιδευτικό έργο συνεχίζεται με τα όποια προβλήματα υπάρχουν μέσω διαδικτύου.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επανήλθε εν μέσω του δεύτερου κύματος κορωνοϊού και μάλιστα εφαρμόζεται και στα νηπιαγωγεία.

Ωστόσο, το πρώτο τετράμηνο στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας ολοκληρώνεται και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα κληθεί να βαθμολογήσει τους μαθητές μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης που υπαγορεύει το υπουργείο Παιδείας.

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για ένα σύστημα πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο, ωστόσο θα είναι προσαρμοσμένο στα τωρινές συνθήκες, αφού η μη ύπαρξη φυσικής παρουσίας στην σχολική αίθουσα δημιουργεί άλλα δεδομένα.

Τι ισχύει για γυμνάσιο και λύκειο

Ήδη η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει υπογράψει τη σχετική εγκύκλιο που θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες, δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την αξιολόγηση των μαθητών.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο γυμνάσιο στην αξιολόγηση του κάθε μαθητή συνεκτιμάται η συνολική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.

Παράλληλα λαμβάνονται υπ’ όψη οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες, οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες και οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, τα γνωστά σε όλους τεστ.

Την ίδια ώρα, στα γενικά λύκεια της χώρας, η νομοθεσία προβλέπει πως για την αξιολόγηση των μαθητών συνεκτιμάται η συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, η επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το μάθημα, η επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες και οι εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή το σπίτι.

Αν λείπει κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 3 του Ν. 4610/2019.

Στο Επαγγελματικό Λύκειο σύμφωνα με τη νομοθεσία για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύει ό,τι ακριβώς και στο Γενικό Λύκειο  και επιπρόσθετα υπολογίζονται οι προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και ο φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός τηρείται.

Τα νέα εργαλεία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο τρόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των μαθητών/τριών, καθώς επίσης και:

  • Το εργαλείο «Ασκήσεις» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class, στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα αυτόματης βαθμολόγησης, θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και θέματα συνδυασμού αυτόματης βαθμολόγησης και ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου).
  • Το εργαλείο «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class: υποβολή από τους/τις μαθητές/τριες αρχείων απαντήσεων με συγκεκριμένη προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  • Το εργαλείο «e-me assignments» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία και ανάθεση εργασιών.
  • Το εργαλείο «e-portfolio» της πλατφόρμας e-me: Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών.
  • Την εφαρμογή «e-me content» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων.
  • Το εργαλείο της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling) της πλατφόρμας webex.

Τεστ και διαγωνίσματα

Λόγω της απόστασης, οι γραπτές δοκιμασίες οφείλουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ώστε να υπάρχει ορθολογική αξιολόγηση των μαθητών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τα εργαλεία «Ασκήσεις» και «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη  (e-class).

Για τη διενέργεια εξετάσεων με ωριαίες ή ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υφίστανται τρεις επιλογές, μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις», της ηλεκτρονικής τάξης (e-class): 

α) θέματα αυτόματης βαθμολόγησης,

β) θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και

γ) συνδυασμός θεμάτων αυτόματης βαθμολόγησης και θεμάτων ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου).

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται από την ηλεκτρονικήτάξη (e-class) να αξιοποιηθούν συνδυαστικά ή αποκλειστικά, όπουκρίνεται σκόπιμο, η αξιοποίηση του εργαλείου «Ελεύθερουκειμένου», καθώς και τα ακόλουθα εργαλεία αυτόματης βαθμολόγησης μέσω των «Ασκήσεων» του e-class:

  1. Πολλαπλήςεπιλογήςμεμοναδικήσωστήαπάντηση
  2. Συμπλήρωσηςκενών
  3. Αντιστοίχισης
  4. Σωστό/Λάθος

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ωριαία γραπτή δοκιμασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις-οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, προτείνεται να δημιουργούνται περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών διαφορετική άσκηση. Πρόσθετα εργαλεία που συμβάλλουν στον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας ή αντιγραφής είναι μέσω τωνρυθμίσεων των ασκήσεων: εμφάνιση μίας ερώτησης ανά σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη του μαθητή, χρονικός περιορισμός εξέτασης, ανάθεση διαφορετικών ασκήσεων ανάυπο-ομάδες μαθητών της τάξης, ενεργοποίηση τυχαίων ερωτήσεων από ένα ευρύτερο σύνολο ερωτήσεων που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός (π.χ.  3  από τις  12  ή  5  από τις  20).  Τέλος, μια χρήσιμη λειτουργία των ασκήσεων που δημιουργούνται μέσω του  e-class  είναι η “Τράπεζα ερωτήσεων”, μέσω της οποίας μπορούν να διαμορφωθούν διαγωνίσματα ή τεστ ολιγόλεπτης διάρκειας που αντλούν θέματα από την τράπεζα ερωτήσεων που προετοιμάζει ο εκπαιδευτικός.

Στην περίπτωση αυτή, η άσκηση μπορεί να έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις με σταθερή ή τυχαία σειρά,ή να επιλέγει τυχαίες ερωτήσεις από την τράπεζα.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, δύναται να αξιοποιείται κάθε πρόσφορος τρόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των μαθητών και μαθητριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διδάσκοντες δύνανται να αξιοποιούν το εργαλείο «Εργασίες» της ηλεκτρονικής τάξης  (e-class), όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχεία απαντήσεων με συγκεκριμένη προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε περίπτωση που δεν δύνανται ή δεν είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν τα ανωτέρω αναφερθέντα εργαλεία των «Ασκήσεων» .

Σημειώνεται  ότι,  μέσω  του εργαλείου «Εργασίες» οι τύποι υποβολής των μαθητών και μαθητριών μπορεί να είναι (κατόπιν ρύθμισης του εκπαιδευτικού) ένα ή περισσότερα αρχεία ή online κείμενο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ