Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΚΤΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ

Σε οκτώ οικόπεδα ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ Παγίων έγιναν εργασίες κατεδάφισης, εκθάμνωσης και κατασκευής περίφραξης για αναβάθμιση της εικόνας της πόλης.

Ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα ο διαγωνισμός που υλοποίησε η ΕΥΑΘ Παγίων προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος που αναλαμβάνει τις εργασίες καθαιρέσεων, αποκομιδής και τοποθέτησης περίφραξης σε οκτώ ακίνητα-οικόπεδα ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ Παγίων, τα οποία βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη μελέτη και τις ΕΕΔΜΚ που έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο έργο, προγραμματίζονται οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφή χαλαρών εδαφών
- Εκθάμνωση εδάφους
- Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων
- Κατεδάφιση τοιχίων από σκυρόδεμα, τεμαχισμό, φορτοεκφόρτωση και αποκομιδή των προϊόντων κατεδαφίσεων.
- Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Μικτά απόβλητα καθαιρέσεων
- Σήμανση κορυφών οικοπέδου για την κατασκευή περίφραξης
- Κατασκευή περίφραξης που θα υλοποιηθεί από πασσάλους και συρµατόπλεγµα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι παραπάνω εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα κι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται υλοποιούνται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΕΥΑΘ Παγίων για την προστασία κι αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας της, προς όφελος του συνόλου των πολιτών της Θεσσαλονίκης και την αναβάθμιση των περιοχών όπου βρίσκονται τα παρακάτω οικόπεδα.

Α/Α

Διεύθυνση

ΚΑΕΚ

Εμβαδόν οικοπέδων [τ.μ.]

1

Β.Κορνάρου-Καθ. Ν. Παπαδάκη-Πανσελήνου, Κηφισιά

190448833014

1516.73

2

Μοναστηρίου 42, Θεσσαλονίκη

190440806013

1184.24

3

Λαζ. Τσάμη 83, Πυλαία

191040919002

1499.4

4

Κ. Κανάρη 3, Θεσσαλονίκη

190445905027

176.85

Γαριβάλδη 5Α, Θεσσαλονίκη

190445414015

112.92

Δεληγιάννη 18Β, Θεσσαλονίκη

190445414016

164.98

6

Κασσανδρέως 4, Κηφισιά

19044ΕΚ88020

1077.85

7

Γαλατά 3, Πεύκα

190990202002

574.25
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ