Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και οι εταίροι του έργου iBikeShare διεξάγουν έρευνα για την επίδραση της COVID-19 στη χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων

Ο κορωνοϊός προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες μετακίνησης των πολιτών, ενώ αποτέλεσε παγκοσμίως την αφορμή είτε για προσωρινές είτε για μόνιμες αλλαγές στα συγκοινωνιακά συστήματα και στο αστικό περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές κυρίως προωθούν τα βιώσιμα μέσα μετακίνησης, όπως είναι το βάδισμα και το ποδήλατο.

Ποια είναι όμως η επίδραση της COVID-19 στα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων;

Απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα αναμένεται να δώσει η έρευνα που υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου iBikeShare και απευθύνεται σε κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 4-5 λεπτά και η συμπλήρωση γίνεται ανώνυμα, ενώ δεν υπάρχουν λάθος ή σωστές απαντήσεις.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις που θα συμβάλλουν στην κατανόηση της επίδρασης του COVID-19 στη χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/HZmSwKZLJzTJjrKw6

Το έργο iBikeShare, συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους, στοχεύει στην προώθηση του ποδηλάτου ως μέσο που μπορεί να εξυπηρετήσει καθημερινές μετακινήσεις, και όχι μόνο μετακινήσεις για λόγους αναψυχής, μέσω της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της χρήσης συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων.

Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), και στο έργο αυτό συνεργάζεται με τις εταιρίες BRAINBOX Α.Ε. και OTO Α.Ε. οι οποίες λειτουργούν το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ