Κυριακή 7 Μαρτίου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ PURE COSMOS

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου στις 12:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ανατολική ΑΕ (1ο χλμ Θέρμης - Τριαδίου), θα πραγματοποιηθεί η 4η Συνεδρίαση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης του έργου PURE COSMOS – «Αναζητώντας λύσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Στη συνάντηση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης, θα παρουσιασθούν οι σχετικές δράσεις- καλές πρακτικές - που εφαρμόζονται στο Μαγδεμβούργο, το Πρόγραμμα των επερχόμενων Επιδεικτικών επισκέψεων σε περιοχές του εταιρικού σχήματο, το Πρότυπο Σχέδιο Δράσης που θα εκπονηθεί από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ομάδα Τοπικής Υποστήριξης του έργου. Τέλος, θα παρουσιαστεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Εργαλείο Πολιτικής το οποίο το PURE COSMOS επιδιώκει να επηρεάσει.

Το έργο PURE COSMOS στοχεύει στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη μείωση του διοικητικού φόρτου, με τη χρήση επιλεγμένων εργαλείων πολιτικής, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών από τις Περιφέρειες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 7 φορείς από 6 χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ουγγαρία & Τσεχία). Από την Ελλάδα συμμετέχει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ