Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
x

ΠΩΣ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΝ «ΧΑΜΕΝΟ» ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ LOCKDOWN

Άρθρο του συντονιστή του OK!Thess Αντώνη Ηλία για τις πρωτοβουλίες και έργα που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη την περίοδο του lockdown.

*Του Αντώνη Ηλία

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν αναμφισβήτητα μία περίοδος πρωτόγνωρη για όλους, τόσο λόγω της πανδημίας όσο και του νέου πλαισίου που δημιουργήθηκε  κατά τη διάρκεια του lock-down αλλά και τη μετέπειτα σταδιακή προσαρμογή στα καινούρια πλέον δεδομένα που συνεχίζουν να απασχολούν σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης αλλά και τοπικής αυτοδιοίκησης. Το έργο πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας έγινε πολύ περισσότερο σύνθετο και περίπλοκο. Σε αυτήν την περίοδο, αξίζει να καταγράψουμε πρωτοβουλίες και έργα που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο.

Πριν λίγα χρόνια, το ενδεχόμενο και μόνο να επιλέξει να χωροθετήσει η CISCO, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, ένα από τα μετρημένα κέντρα καινοτομίας που έχει συστήσει παγκοσμίως, στη Θεσσαλονίκη, στη δυτική πύλη της πόλης και δίπλα ακριβώς στο λιμάνι, θα φάνταζε ευσεβής πόθος. Ωστόσο, αποτελεί πλέον πραγματικότητα, ενώ η ειδική μνεία που έγινε από όλους τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία (Υπουργοί Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πρέσβης των ΗΠΑ, εκπρόσωποι της εταιρείας) στην ταχύτητα υλοποίησης με βάση τον προγραμματισμό, ακόμη και υπό τις δεδομένες συνθήκες, αποτελεί το πιο αξιόπιστο εύσημο για το συνδυασμό στρατηγικής και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας που επέδειξε η διοίκηση του Δήμου.

Μερικά σημαντικά στοιχεία για το κέντρο ψηφιακού μετασχηματισμού της CISCO: η τομεακή εστίαση στο e-culture αξιοποιεί ιδανικά και συνδυάζει το επιστημονικό δυναμικό της πόλης, την παράδοση και την πολιτιστική της κληρονομιά με τις τεχνολογίες αιχμής. Ακόμη σημαντικότερο πως το γεγονός αυτό συμβάλλει στην ανάδειξη διεθνώς αναγνωρίσιμης ταυτότητας για την Θεσσαλονίκη στο χώρο της καινοτομίας. Οι δράσεις ανοικτής εκπαίδευσης αποτελούν την εγγύηση για την ενσωμάτωση του εγχειρήματος στον κοινωνικό και αστικό ιστό, ενώ ο τρέχων σχεδιασμός γίνεται με γνώμονα να  προκύψουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα απευθύνονται σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση ωφελουμένων έτσι ώστε να δημιουργείται το ανάλογο κοινωνικό αποτύπωμα. Ακόμη, η δημιουργία ευκαιριών γύρω από το εγχείρημα, συσπειρώνει πλήθος κοινοτήτων της πόλης που δύσκολα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε αλληλεπίδραση ελλείψει κατάλληλων προϋποθέσεων.

Η ερευνητική κοινότητα που όλο και πιο δυναμικά αναδεικνύεται από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της πόλης, αυτή των startuppers που αναδεικνύεται μέσα από τη δραστηριότητα και την υποστήριξη του OK!Thess για την ενίσχυση του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως και άλλες δημιουργικές κοινότητες που εστιάζουν σε συγκεκριμένες τεχνολογίες ή ακόμη και είδη τεχνών και σύγχρονων πρακτικών θα έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν και από κοινού να συνθέσουν και να προσφέρουν αποτελέσματα που θα λάβουν στήριξη από σημαντικούς εθνικούς και τοπικούς φορείς, από μία διεθνή εταιρεία τεχνολογίας αλλά και από ένα οικοσύστημα φορέων σχετικών με το χώρο που θα συνδράμουν το κέντρο ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πέρα όμως από το παραπάνω φιλόδοξο έργο που ήδη εγκαινιάστηκε, πώς μπορεί να μην αποτυπωθεί η αξιοσημείωτη συνέχεια και συνέπεια στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου – ειδικά κατά την περίοδο του lock-down έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι μετακινήσεις των πολιτών – το οποίο περιλαμβάνει από μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς μέχρι σημαντικότερες σε επίπεδο αστικού ιστού, ακόμη και δρομολόγηση εμβληματικών έργων όπως οι Στάβλοι της Παπάφη που πρόκειται να αναβαθμίσει τη Δ’ Δημοτική Κοινότητα συνολικά και να προσφέρει στους κατοίκους της πόλης μία ακόμη κοιτίδα εκπαίδευσης, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Σχετικά με το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη, το συγκοινωνιακό, και για το οποίο καλώς έγινε και γίνεται εκτενής συζήτηση παρατηρείται το εξής οξύμωρο: ενώ όλοι συμφωνούν για το ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες που αμβλύνουν σε ένα βαθμό το ζήτημα, όταν αυτές λαμβάνονται, διατυπώνεται κριτική όχι ως προς αν θα διευκολύνουν πράγματι την κατάσταση αλλά ως προς το πολιτικό τους πλαίσιο. Τα ελάχιστα – με βάση τις ανάγκες – διαθέσιμα λεωφορεία του στόλου του ΟΑΣΘ, αν αυξηθούν κατά κάποιες δεκάδες, θα διευκολύνουν τη ζωή των μετακινούμενων και θα τους προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ποιότητα στις μετακινήσεις τους, ενώ το προσωρινό διευρυμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμου σε περίοδο πανδημίας θα δώσει κίνητρο στους πολίτες να χρησιμοποιήσουν ένα εναλλακτικό μέσο, φιλικό προς το περιβάλλον στο οποίο οι περισσότερες σύγχρονες μητροπόλεις έχουν στραφεί έτσι κι αλλιώς, ακόμη κι αν δεν έχουν την τύχη να φέρουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτά της Θεσσαλονίκης σε επίπεδο που γεωμορφολογικό, κλιματολογικό και πληθυσμιακής σύνθεσης.

Είναι κομβικής σημασίας, η δημόσια συζήτηση για την πόλη να διατηρείται ζωντανή, με επίκεντρο την τοπική αυτοδιοίκηση επί της ουσίας, με αμεσότητα στις δράσεις και αποτύπωμα στη ζωή του πολίτη, προσπαθώντας να επιλύσει απτά καθημερινά προβλήματα αλλά και να δώσει όραμα για την πόλη. Όταν παρεκκλίνει και γίνεται ευρύτερα πολιτική, εννοείται με μικροπολιτική προσέγγιση στα πράγματα, με σαφείς πολιτικές αποστάσεις αλλά ασαφείς προτάσεις και λύσεις τόσο σε ζητήματα καθημερινότητας όσο και σε στρατηγικές επιλογές και μακροπρόθεσμους στόχους, τότε κινδυνεύει να γίνει ακατανόητη και αδιάφορη.

Αντώνης Ηλίας

Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης │MSc Banking and Finance

Συντονιστής OK!Thess

 




A+
A-







ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ