Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020
x

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΕΠΟ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ: ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΕ

Η Ομοσπονδία παρέχει τη δυνατότητα στους πιστωτές να κάνουν τις σχετικές γνωστοποιήσεις σε τελεσίδικες αποφάσεις έως και τις 28/2.

Την απόφαση πως κάθε νέα ΠΑΕ που ιδρύεται με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία, σήμερα και χρώματα θα ευθύνεται για τα χρέη των παλαιών ΠΑΕ κατά 50% πήρε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Σημειώνεται ωστόσο πως η ΕΠΟ δεν διευκρινίζει αν υπάρχει αναδρομική ισχύ στη συγκεκριμένη απόφαση ενώ παρέχει τη δυνατότητα στους πιστωτές να κάνουν τις σχετικές γνωστοποιήσεις σε τελεσίδικες αποφάσεις έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ομάδες όπως ο Άρης που έχει συσταθεί ξανά αλλά έχει διατηρήσει την ονομασία και τα χρώματα της παλαιάς ΠΑΕ θα κληθεί ενδεχομένος να καταβάλει το 50% των χρεών.

«Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. ενέκρινε σήμερα την προθεσμία για την γνωστοποίηση οφειλών των ΠΑΕ από πιστωτές, βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4,5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Βάσει των παραπάνω ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίηση τους η 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή. Καλούνται οι πιστωτές της προηγούμενης εταιρείας να γνωστοποιήσουν τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/ εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ)»
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ