Σάββατο 11 Ιουλίου 2020
x

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού μετά από ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προχώρησε η Τεχνική Ολυμπιακή για το Πόρτο Καρράς.

Διευκρινίσεις για τη σύμβαση πώλησης του Πόρτο Καρράς σε εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη έδωσε η Τεχνική Ολυμπιακή, σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Τεχνική Ολυμπιακή ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  1. Στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης του συγκροτήματος «Πόρτο Καρράς», οι πωλητές ευθύνονται για χρονικό διάστημα 5 ετών από την κατάρτιση της σύμβασης για απαιτήσεις σχετικά με (i) φορολογικά ζητήματα, (ii) την κυριότητα των μετοχών που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής, (iii) την κυριότητα των ακινήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής και (iv) τον κατασκευαστικό κλάδο. Ως προς τις λοιπές απαιτήσεις, οι πωλητές ευθύνονται για χρονικό διάστημα δύο ετών και έξι μηνών από την κατάρτιση της σύμβασης, ενώ σχετικά με απαιτήσεις χρονομισθωτών δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός της ευθύνης.
  2. Η εταιρεία έχει παράσχει εγγύηση υπέρ της κατά 100% θυγατρικής αυτής «TO International Holding Limited» για την εξασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της αγοράστριας από τη σύμβαση πώλησης των μετοχών της «Πόρτο Καρράς Α.Ε.».
  3. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στη σύμβαση πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός σαράντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραδοθούν στον ανεξάρτητο σύμβουλο τα ελεγμένα από τον ορκωτό ελεγκτή οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής.
  4. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης του συγκροτήματος «Πόρτο Καρράς».A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ