Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
x

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τους φορείς του δημοσίου την εγκατάσταση ηλεκτρονικού - ψηφιακού μηχανισμού για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου.Εκατοντάδες επικεφαλής κρατικών οργανισμών, εταιρειών και φορέων επιλέγονται για ακόμα μια φορά από τη μακρά κομματική επετηρίδα.

το νέο επιτόκιο θα ισούται με το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης, το οποίο σήμερα είναι 0, πλέον των 3 εκατοστιαίων μονάδων.

10/04/2019, 08:54

Γυναικείες συλλογικότητες και συνδικαλίστριες καλούν εργαζόμενες και μαθήτριες να παύσουν για μία μέρα τις υποχρεώσεις τους.

από Voria.gr

Η μεταφορά διενεργείται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ