Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της ΕΜPORIKI BANK - CYPRUS LTD ανακοίνωσε η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά  100% στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της ΕΜPORIKI BANK - CYPRUS LTD έναντι ποσού 9.049.998,87 ευρώ.

Μετά την αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής διαμορφώνεται στα  40.772.167,83 ευρώ και αντιστοιχεί σε 23.843.373 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ έκαστη.

Συνεπώς η  Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος  Α.Ε. θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της  ΕΜPORIKI BANK - CYPRUS LTD με  22.344.373 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,71%.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ