Τρίτη 13 Απριλίου 2021
x

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύεται για την ψήφιση του νομοσχεδίου μετά το πέρας των εθνικών εκλογών.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποίησε το νομοσχέδιο για τις υπεραστικές οδικές μεταφορές, με σκοπό, όπως αναφέρει, να τοποθετηθούν οι πολιτικοί φορείς με σαφήνεια, αλλά και να ψηφισθεί αμέσως μετά τις 7 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το υπουργείο οι ρυθμίσεις που προτείνονται προσαρμόζουν το θεσμικό πλαίσιο των υπεραστικών οδικών μεταφορών στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 1370/2007.

«Δυστυχώς είμαστε η μόνη χώρα της Ε.Ε. που ζήτησε και πήρε τη μέγιστη δυνατή παράταση για την εφαρμογή του. Οι σκοπιμότητες υπερκάλυπταν τις ανάγκες και την προοπτική», σημειώνει.

«Οι διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 1370/2007 αποτελούν νομική βάση για τις ρυθμίσεις του Σ/Ν, με το οποίο επιδιώκεται η αξιοποίηση όλων των θετικών εμπειριών από την μέχρι σήμερα λειτουργία του συστήματος υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών και η βελτίωσή του», τονίσει και προσθέτει πως ο σκοπός των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχεδίου είναι:

α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών,

β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών που συνδέουν τα αστικά κέντρα μεταξύ τους και εξασφαλίζουν την οδική μεταφορά επιβατών από οικισμούς προς τα αστικά ή διοικητικά κέντρα ή προς άλλους οικισμούς ή προορισμούς με εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον,

γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας δημοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,

δ) η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων υπεραστικών γραμμών ή δικτύων, καθώς και η ρύθμιση παντός είδους αποζημιώσεων σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων οδικών υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ