Τρίτη 13 Απριλίου 2021
x

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΘ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας για την απολιγνιτοποίηση κρίθηκε απαραίτητη.

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενόψει της απολιγνιτοποίησης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας προωθεί η Περιφέρεια. Το θέμα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ενώ στη σχετική εισήγηση επισημαίνεται ότι κρίνεται επιβεβλημένη η συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας, οι οποίοι κατέχουν επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία, τη στιγμή που η Περιφέρεια καλείται να αλλάξει το παραγωγικό και αναπτυξιακό της μοντέλο άμεσα ώστε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Σύμφωνα με την εισήγηση που έγινε αποδεκτή και προβλέπει την εξουσιοδότηση του περιφερειάρχη Γεώργιου Κασαπίδη για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΑΠΘ, «με το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας η Περιφέρεια προσβλέπει σε μια συνεργασία με το ΑΠΘ επί θεμάτων υψηλής προτεραιότητας, στα οποία το ΑΠΘ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και επιστημονική αρτιότητα, μέσω ερευνητικής και αναπτυξιακής δράσης».

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι τομείς έρευνας των επιστημών της βιολογίας, της γεωλογίας, της φαρμακευτικής, της ιατρικής, της κτηνιατρικής, της δασολογίας, των πολιτικών μηχανικών κλπ καθώς κι επίπεδα που δεν καλύπτονται από άλλα μνημόνια που έχουν συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας και άλλων Πανεπιστημίων και ιδίως του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια του εν λόγω μνημονίου ορίζεται σε είκοσι έτη ενώ, όπως έγινε γνωστό, θα είναι δυνατόν να συνάπτονται ad hoc προγραμματικές συμβάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ