Σάββατο 8 Αυγούστου 2020
x

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού.

Με 68 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 15.00, η 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:
    
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Χ.Α.Ν.Θ., ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ»
    
Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας της 3ης επιμέρους Σύμβασης της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης» λόγω δυσχερειών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού
    
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού»
    
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία έως Ευβοίας, ΤΠ», με αριθμό μελέτης 1/2017 και π.δ. 200.626,00€
    
Έγκριση του έργου «Περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και η μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής – Ο.Τ.Κ.Ζ. προς ανακύκλωσή τους, βάσει της Α3/2020 Τεχνικής Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης, κατόπιν διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας»
    
Τροποποίηση ως προς το χρόνο έναρξης της σύμβασης με αντικείμενο την «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΕΞΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Θ., ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ», λόγω COVID-19
    
Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την «Ανάπτυξη Κοινών Δράσεων και Συνεργασίας»
    
Καθορισμός οικονομικών υποχρεώσεων των γονέων για τη φιλοξενία των παιδιών τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για το χρονικό διάστημα 11.3.2020 – 31.7.2020, μετά από την έκτακτη κατάσταση λόγω λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19
    
Μετεξέλιξη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σύμφωνα με το Ν.4674/2020, τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε αυτόν καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ που θα ακολουθήσει για τη λήψη της τελικής απόφασης
    
Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες και πολυτέκνους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ