Κυριακή 7 Μαρτίου 2021
x

ΣΕΡΡΕΣ: ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πρόκειται να γίνουν κοινές και συντονισμένες αναβαθμίσεις των υφιστάμενων και κατασκευή νέων υποδομών στις δύο πλευρές των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου «Διασυνοριακός προγραμματισμός και μέτρα υποδομών για την αντιπλημμυρική προστασία» «Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection» (ακρωνύμιο: «Flood Protection») διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Μεραρχίας 36, αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής»), στις 10.00.

Το πρόγραμμα «Flood Protection» έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό προγράμμα «ΙNTERREG V- A Ελλάδα – Βουλγαρία, 2014-2020». 

Στη συνάντηση θα παραβρεθούν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών Ιωάννης Μωυσιάδης, οι επικεφαλής των Περιφερειών του Μπλαγκόεβγραντ, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι της Βουλγαρίας, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, καθώς και στελέχη της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσα από το έργο «Flood Protection» θα γίνουν κοινές και συντονισμένες αναβαθμίσεις των υφιστάμενων και κατασκευή νέων προγραμματισμένων υποδομών μικρής κλίμακας σε δύο λεκάνες απορροής ποταμών και στις δύο πλευρές των συνόρων, ενώ παράλληλα θα γίνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων υποστήριξης.

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις είναι οι ποταμοί Στρυμόνας, Έβρος και Άρδας και οι λεκάνες απορροής τους και η Λίμνη Κερκίνη. Το έργο «Flood Protection» περιλαμβάνει έργα υποδομών μικρής κλίμακας στις λεκάνες απορροής των ποταμών, καθώς και έγγειες βελτιώσεις για τη βελτίωση της αντοχής του οικοσυστήματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 11,5 εκατομμύρια ευρώ και θα διαρκέσει έως το Σεπτέμβριο του 2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των δύο χωρών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από το έργο «Flood Protection» θα προχωρήσει σε στεγάνωση τμήματος μήκους 1.150 μέτρων του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης, ενώ παράλληλα θα προμηθευτεί αρθρωτό σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας μήκους 1300 μέτρων και 4 αντλίες για απάντληση υδάτων. Επίσης, θα γίνει αξιολόγηση των εδαφοϋδατικων χαρακτηριστικών της περιοχής, με σκοπό τη δημιουργία ειδικού σχεδίου διαχείρισης της διάβρωσης στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα και εξειδίκευση των επιπρόσθετων παρεμβάσεων που απαιτούνται να γίνουν στην περιοχή.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ