Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022
x

ΣΕΡΡΕΣ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΤΕΡΠΝΗΣ

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο δήμαρχος Βισαλτίας και πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ και ο Βασίλειος Παπαζήσης, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας

Έπεσαν οι υπογραφές της σύμβασης για τη μελέτη-κατασκευή του έργου «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση ΕΕΛ Νιγρίτας Τερπνής» και η σύμβαση παροχής υπηρεσίως «Υπηρεσίες Λειτουργίας ΕΕΛ Διαρκείας Δώδεκα Μηνών».

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο δήμαρχος Βισαλτίας και πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ, Αθανάσιος Μασλαρινός και ο Βασίλειος Παπαζήσης, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία», παρουσία της αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΒ, Αλέκας Καρρά και των μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.

Το τμήμα Ι του έργου, «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση ΕΕΛ Νιγρίτας Τερπνής», προϋπολογισμού 1.699.640,29 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και Εθνικούς πόρους.

Το τμήμα ΙΙ, «Υπηρεσίες Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Διαρκείας Δώδεκα Μηνών», προϋπολογισμού 94.368,00 ευρώ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΒ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ