Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020
x

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το νομοσχέδιο προέκυψε βάσει των εμπειριών των τελευταίων ετών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, υπογράμμισε ο υπουργός Παιδείας.

Σε διαβούλευση αναμένεται να αναρτηθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που παρουσιάζεται σήμερα, Πέμπτη, σε συνέντευξη Τύπου. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, Κώστας Γαβρόγλου, στα τέλη Ιουνίου θα παρουσιαστεί το σχέδιο για το νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την αναβάθμιση του Λυκείου.

«Το νομοσχέδιο (σ.σ. για την Τριτοβάθμια) προέκυψε βάσει των εμπειριών των τελευταίων ετών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και με δεδομένα τα προβλήματα που ανέδειξε ο Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία», ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου.

Το σχέδιο νόμου, αφορά σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και διδακτορικών σπουδών, σε αλλαγές στις λειτουργίες διοίκησης και αντιπροσώπευσης στα ΑΕΙ, αλλά και στη θεσμοθέτηση περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΣΑΕΕ).

Τι προβλέπεται για τα μεταπτυχιακά

Ειδικότερα, σχετικά με τα ΠΜΣ, στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να περιγραφούν «οι ακαδημαϊκοί όροι και οι λειτουργικές προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές» και ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Έτσι, τα ΑΕΙ έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των μεταπτυχιακών, ωστόσο, ο υπουργός έχει δικαίωμα αναπομπής της απόφασης της Συγκλήτου περί ίδρυσης ΠΜΣ αν διαπιστώσει ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές ή ότι το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας ή ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ. Στον υπουργό παραμένει, επίσης, και η τελική απόφαση έγκρισης των διακρατικών ΠΜΣ.

Ακόμη, για λόγους διαφάνειας, προβλέπεται η δημοσιοποίηση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα των ΑΕΙ, ο απολογισμός εσόδων - εξόδων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
Επίσης, για λόγους «διασφάλισης της ποιότητας», καθιερώνεται εσωτερική και εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Η εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση πραγματοποιείται περιοδικά (παρακολούθηση ανά έτος και τελική αξιολόγηση ανά πενταετία) από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία συγκροτείται με απόφαση της οικείας Κοσμητείας και αποτελείται από εννέα έως δεκαπέντε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., ή ερευνητές από Ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι αξιολογήσεις θα δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των ιδρυμάτων και θα κοινοποιούνται στον υπουργό Παιδείας.

Επιπλέον, ενισχύεται η ίδρυση δωρεάν ΠΜΣ. Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι σε κάθε Π.Μ.Σ. το 40% των φοιτητών απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής φοιτητή από τα τέλη φοίτησης με παροχή επικουρίας αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο ίδρυμα. Από την πλευρά τους, τα ιδρύματα καλούνται να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες πρωτίστως από τα λοιπά μέσα χρηματοδότησης και μόνο αν αυτά δεν επαρκούν μπορούν να επιβάλουν τέλη φοίτησης.

Ορίζεται, ακόμη, ότι ΠΜΣ μπορούν να οργανωθούν και να λειτουργήσουν σε αυτοδύναμα τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναμα τμήματα των ΑΕΙ μπορούν να συμμετέχουν σε δια-τμηματικά ή δι-ιδρυματικά ΠΜΣ μόνο σε συνεργασία με αυτοδύναμα τμήματα.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις που συστηματοποιούν τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, τον ορισμό των επιβλεπόντων και των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και τη διαδικασία υποστήριξης της διατριβής.
 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ