Κυριακή 5 Ιουλίου 2020
x

ΡΑΕ: ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΘΑ ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΜΕΑΡ

Οι χρεώσεις τυχόν θα αναπροσαρμοστούν με νεότερη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που θα ληφθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Σταθερές διατηρούνται οι ισχύουσες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ (πρώην ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΑΠΕ) μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2016. Οι χρεώσεις τυχόν θα αναπροσαρμοστούν με νεότερη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που θα ληφθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2016. Αυτό ορίζει απόφαση της αρχής που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα της.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4414/2016 με τίτλο «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», με τον οποίο έλαβε χώρα η νομοθετική αυτή παρέμβαση, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πλέον σε αυτόν, «θα προχωρήσει, έως την 30.09.2016, σε επανεξέταση των συντελεστών ΕΤΜΕΑΡ, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ...

Συνεπώς, όπως προκύπτει και από τις διατάξεις του νόμου, διατηρούνται σταθερές οι ισχύουσες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ μέχρι και την 30.9.2016, οι οποίες τυχόν θα αναπροσαρμοστούν με νεότερη απόφαση της ΡΑΕ που θα ληφθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2016».

Στο μεταξύ σήμερα δημοσίευσε η ΡΑΕ και άλλες αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα της οι οποίες αφορούν:

- στον καθορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

- στον καθορισμό «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων» και την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012), του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 52/16.1.2013), καθώς και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.1.2012).

- Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τις επιλέξιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για την ένταξή τους στο Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, σύμφωνα με το «έντυπο-υπόδειγμα» και

- απόφαση για τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ