Τρίτη 7 Ιουλίου 2020
x

ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ 534 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Προϋπόθεση για την παράταση της αναστολής είναι το «πάγωμα» των απολύσεων ενώ παράταση πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα Εργάνη.

Aπό τις 4 έως τις 12 Ιουνίου σε δύο φάσεις θα πληρωθεί το δεύτερο πακέτο της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους έως και 534 ευρώ στους εργαζόμενους οι εργοδότες των οποίων θα παρατείνουν και το μήνα Μάιο την αναστολή των συμβάσεων του συνόλου ή μέρος του προσωπικού τους, όπως ορίζει η νέα Κοινή Υπουργική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε. 

Προϋπόθεση για την παράταση της αναστολής είναι το «πάγωμα» των απολύσεων ενώ παράταση πρέπει να δηλωθεί στις ΑΠΔ και στο σύστημα Εργάνη.

Η ΚΥΑ επισημαίνει ότι δεν απαιτούνται νέες υπεύθυνες δηλώσεις από τους εργαζόμενους. Μπορούν ωστόσο αν θέλουν να τροποποιούν το ΙΒΑΝ ή τα στοιχεία μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Οι εργοδότες βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους στην "Εργάνη" στοιχεία που αντλούνται αυτόματα.

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των εργοδοτών που παραμένουν κλειστοί τον Μάιο θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 18.5.2020 έως και την 31.5.2020. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις Υπευθύνων Δηλώσεων τους από 19.5.2020 έως και 1.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάϊο θα πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των εργοδοτών που επανελειτουργούν τον Μάιο ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ θα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10.6.2020 έως και 12.6.2020.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν θα λάβουν αναλογική ειδική αποζημίωση ανάλογα με τις μέρες που μένουν σε παράταση αναστολής, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ, δηλαδή 17,8 ευρώ την ημέρα.

Οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν πίσω σε ενεργή απασχόληση λόγω οριστικής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τον εργοδότη που επαναλειτουργεί ή πλήττεται σημαντικά (οι εργοδότες μπορούν να ανακαλούν την αναστολή τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους) μπορούν να μπαίνουν στο σχήμα της νέας εκ περιτροπής - δηλαδή να δουλεύουν κατ ελάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα, διακεκομμένα ή συνεχόμενα, με μισό μισθό. Στο σχήμα αυτό υποχρεωτικά εντάσσεται ανά εβδομάδα τουλάχιστον το 50% του προσωπικού. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Ο χρόνος παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας κατ΄ ανώτατο όριο μπορεί να είναι 27 ημέρες για τις περιπτώσεις πληττομένων επιχειρήσεων και 28 ημέρες για τις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν εντός του μήνα Μάϊου και σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το χρόνο που λήγει η εκάστοτε αναστολή συμβάσης εργασίας

Δηλαδή αν τέθηκαν σε αναστολή στις 21 Μαρτίου και το 45ήμερο εξέπνευσε στις 4/5, η αναστολή μπορεί να παραταθεί έως τις 27 Μαΐου. Αν τέθηκαν σε αναστολή στις 22/3 , η παράταση μπορεί να διαρκέσει έως τις 26 Μαΐου και κοκ.

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και την 10.5.2020 δεν μπορούν πλέον να τεθούν σε αναστολή, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Οι εργαζόμενοι που παραμένουν σε αναστολή υποχρεωτικά εντός του Μαίου για 3 έως 24 ημέρες λόγω της σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομίας θα λάβουν ειδική αποζημίωση αναλογική των ημερών της αναστολής. Αυτό το ποσό αφορά το 100% των εργαζομένων στις πρώην κλειστές επιχειρήσεις που ανοίγουν σταδιακά τον Μάιο είτε μπουν σε παράταση αναστολής είτε όχι.

Ετσι, όπως αναφέρει το protothema.gr κατ΄αναλογία, αν η παράταση διαρκέσει:

Από 1.5 έως και 3.5.2020 θα λάβουν 53 ευρώ

Από 1.5 έως και 10.5.2020 θα λάβουν 178 ευρώ

Από 1.5 έως και 17.5.2020 θα λάβουν 302 ευρώ

Από 1.5 έως και 24.5.2020 θα λάβουν 426 ευρώ

Όπως επισημαίνεται οι εργοδότες που επανελειτουργούν και οι πληττόμενοι μπορούν να παρατείνουν το 60% των αναστολών. Ωστόσο υπάρχει νέα λίστα με ΚΑΔ και όσοι εμπεριέχονται σε αυτήν μπορούν να παρατείνουν μεγαλύτερο ποσοστό αναστολών. Αν από τον υπολογισμό προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Σε περίπτωση επιχείρησης-εργοδότη με έναν εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, αυτή μπορεί να παραταθεί.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της παράτασης απαγορεύεται να απολύσουν μέχρι 31.5.2020 και υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).

Αναλυτικά οι προβλέψεις της ΚΥΑ ΕΔΩ.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ