Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022
x

ΠΟΜΙΔΑ: ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Έκκληση στον ΥΠΟΙΚ να αποσύρει ολοκληρωτικά τη νέα ρύθμιση για τις γονικές παροχές και τις δωρεές κάνει με ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, εκτιμώντας ότι θα αμφισβητηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους και θα

Έκκληση στον υπουργό Οικονομικών να αποσύει ολοκληρωτικά τη νέα αιφνιδιαστική ρύθμιση για τις γονικές παροχές και τις δωρεές κάνει με ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, καθώς εκτιμά ότι θα αμφισβητηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους και θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην πράξη.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, αν η αιφνιδιαστική κατάθεση της τροπολογίας αυτής αφορούσε στο «μπλοκάρισμα» δικαιοπραξιών κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είχε ως στόχο του τη διαφύλαξη δικαιολογημένου δημόσιου συμφέροντος από κακόβουλους συναλλασσόμενους, θα ήταν απόλυτα επιβεβλημένη η εξεζητημένη αυτή μεθόδευση.

Ωστόσο, σημειώνεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση το αιφνιδιαστικό δικαιοπρακτικό «μπλοκάρισμα» γονιών που θέλουν να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία τους στα παιδιά τους, με βάση ισχύουσες ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις, είναι απόλυτα αψυχολόγητο και ατυχές και δεν δικαιολογείται από τις αυξημένες ταμειακές ανάγκες του κράτους, ούτε στέκει στη συνείδηση της κοινής γνώμης, για πολλούς και σοβαρότατους λόγους:

Πρώτον, γιατί η επαναφορά του φόρου γονικής παροχής είναι πλήγμα κατά της οικογένειας, με αμφίβολο συνταγματικό χαρακτήρα, αφού, σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 21), η οικογένεια και ο γάμος τελούν υπό την προστασία του κράτους.

Δεύτερον, γιατί η τροπολογία αυτή δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 78 του Συντάγματος το οποίο και ειδικό νόμο απαιτεί για κάθε επιβολή φόρου, αλλά και απαγορεύει την «αναδρομικότητα» της ισχύος του, έστω και έμμεση, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Τρίτον, γιατί δεν μπορεί ο πολίτης να καλείται να υποβάλει δήλωση φόρου γονικής παροχής με όρους «ανοικτής επιταγής», δηλαδή με πλήρη αβεβαιότητα ως προς ουσιώδη στοιχεία προσδιορισμού της φορολογικής του υποχρέωσης, όπως:

α) Το ύψος του αφορολόγητου ορίου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία.

β) Το φορολογικό συντελεστή, βάσει του οποίου θα φορολογηθεί.

γ) Τη φορολογική βάση (αντικειμενική αξία) επί της οποίας θα επιβληθεί ο φόρος. Όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπολογιστεί ο φόρος βάσει των αυξημένων αντικειμενικών αξιών, που πιθανότατα θα ισχύουν μετά την 1.5.2010.

Τέταρτον, γιατί η όλη μεθόδευση αντίκειται στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για μη αιφνιδιασμό των πολιτών και για ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου.

Πέμπτον, γιατί το αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής θα είναι η διακοπή των σχετικών δικαιοπραξιών, δηλαδή η αποχή των ενδιαφερομένων από τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων γονικών παροχών, μέχρις ότου αρθεί η σχετική αβεβαιότητα. Αυτό, δηλαδή η διακοπή των δικαιοπραξιών, δεν μπορεί να είναι ένας θεμιτός στόχος σε ένα ευνομούμενο κράτος.

Έκτον, γιατί, αν η κυβέρνηση είχε πρόθεση να αυξήσει σημαντικά το αφορολόγητο όριο των γονικών παροχών, θα μπορούσε να εκδώσει ανακοίνωση με ένδειξη του σχετικού ποσού, ώστε να οι ενδιαφερόμενοι να μην ανησυχούν και να μην σπεύδουν στα συμβολαιογραφεία, και όχι να καταθέσει μια τροπολογία που κάνει όλους να ανησυχούν.

Σύμφωνα μα την ανακοίνωση, η ΠΟΜΙΔΑ έλαβε διαβεβαίωση από αρμόδια πηγή ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών η φορολόγηση των γονικών παροχών που θα γίνουν στο μεσοδιάστημα με τις νέες αντικειμενικές αξίες, αλλά με τις ισχύουσες την ημέρα υποβολής της δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αυτό θα είναι βέβαια δεσμευτικό, μόνον αν αναφερθεί ρητά στη σχετική τροπολογία.

«Σε κάθε περίπτωση, επιμένουμε ότι ρυθμίσεις που αφορούν φορολογία κεφαλαίου είναι συνταγματικός μονόδρομος να ισχύουν από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου και μόνον αφού η ισχύς από την κατάθεση στη Βουλή επιτρέπεται μόνον για εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης (άρθρο 78 παρ. 3 Συντ.)», καταλήγει η ανακοίνωση της ομοσπονδίας.

Η αντίδραση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Σε άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού, αλλά και του Προέδρου της Βουλής, ώστε να αποκαταστήσει η έννομη τάξη, προσβλέπει ο Συμβολαιογραφικός Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Ως Σώμα δημοσίων λειτουργών είχαμε χαιρετήσει τις προγραμματικές δηλώσεις-εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου της Βουλής ότι καμία τροπολογία δε θα κατατίθεται χωρίς ουσιαστική δημόσια διαβούλευση και σε άσχετο καθ’ύλη νομοσχέδιο, δεδομένου ότι η υλοποίησή τους θα θωράκιζε το κράτος δικαίου και θα αποκαθιστούσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση κατατέθηκε αιφνιδιαστικά ως τροπολογία στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση ειδικής γραμματείας Περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», χωρίς να έχει τεθεί προηγουμένως υπόψη ούτε και αυτών ακόμα των μελών-εκπροσώπων φορέων, που μετέχουν στην ομάδα εργασίας για την τροποποίηση των διατάξεων της φορολογίας κεφαλαίου και ακίνητης περιουσίας, αναιρώντας με τον τρόπο αυτό την ουσία της διαβούλευσης. 

Η εν λόγω ρύθμιση, πέραν του ότι αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος, δημιουργεί συνθήκες απόλυτης ανασφάλειας στις συναλλαγές,  αφού καλεί τους πολίτες να δικαιοπρακτήσουν χωρίς να γνωρίζουν το νομοθετικό καθεστώς, στο οποίο θα υπαχθεί η σύμβαση (γονική παροχή-δωρεά) που θα καταρτισθεί, κυρίως δε το ύψος της φορολογικής υποχρέωσης που θα τους βαρύνει.»A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ