Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
x

ΠΟΦΕΕ: ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΔ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Ο σωστός ΚΑΔ 69.20 των Λογιστών-Φοροτεχνικών στο ΦΕΚ - Ενημέρωση για παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Στην ανάρτηση του σωστού κωδικού δραστηριότητας των Λογιστών - Φοροτεχνικών οδήγησε η παρέμβαση της ΠΟΦΕΕ.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «η τεκμηρίωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την λανθασμένη επιλογή των ΚΑΔ 69202, 69203, 69204 και όχι του σωστού 69.20, βοήθησε όλους τους συντελεστές που κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης».

Έτσι στο ΦΕΚ τεύχος B’ 1043/26.03.2020 με τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ, αναρτήθηκε ως παράρτημα και ο πίνακας που περιλαμβάνει και τον σωστό κωδικό των Λογιστών - Φοροτεχνικών.

Όπως τονίζει η ΠΟΦΕΕ:

«Δηλαδή 69.20 - Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1).
Συγκεκριμένα με την απόφαση Α.1061/2020 παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται, ενώ με τις αποφάσεις Α.1062/2020 και Α.1063/2020 τροποποιούνται οι Α.1053/2020 και Α.1054/2020 αντίστοιχα.

» Ωστόσο στο ΦΕΚ Β΄1044/26.03.2020 που δημοσιεύθηκε η απόφαση – ΚΥΑ Δ.15/Δ΄΄/οικ. 13226/325 των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών απασχόλησης και δόσεων ρύθμισης, στο παράρτημα με τον πίνακα των ΚΑΔ αναγράφονται οι ΚΑΔ 69202, 69203, 69204, διότι προφανώς η απόφαση είχε συνταχθεί προγενέστερα της τροποποίησης του ΚΑΔ των Λογιστών – Φοροτεχνικών.

» Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει ήδη επικοινωνήσει για το θέμα με το αρμόδιο Υπουργείο και αναμένει σχετικές ανακοινώσεις. Επιπλέον, παρακολουθούμε άγρυπνα όλες τις εξελίξεις με τα τρέχοντα θέματα σχετικά με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις των μέτρων για τον κορωνοϊό που καλούνται οι συνάδελφοι να συμβάλλουν με την συνεχή ενημέρωση των ηλεκτρονικών εφαρμογών».

Διαβάστε το ΦΕΚ - Τεύχος B’ 1043/26.03.2020 ΕΔΩ.

Διαβάστε το ΦΕΚ - Τεύχος B’ 1044/26.03.2020 ΕΔΩ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ