Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022
x

ΠΚΜ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ημερομηνία λήξης για την έκδοση νέων δελτίων και για την ανανέωση των παλαιών δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022.

Ξεκίνησε η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 από τo Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ημερομηνία έναρξης για την έκδοση νέων δελτίων και για την ανανέωση των παλαιών δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2022 και ημερομηνία λήξης η 31η Οκτωβρίου 2022.

Η διάθεση των δελτίων μετακίνησης θα γίνεται από:

1. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του νομού Θεσσαλονίκης και

2. Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ