Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚΑΤ.

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή διαπιστώθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως εστίασης και ξενοδοχειακές, σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Πάρτι φοροδιαφυγής έστησαν τέσσερις ιατροί της Θεσσαλονίκης, όπως διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια ελέγχων στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Παράλληλα, εκτεταμένη φοροδιαφυγή διαπιστώθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις όπως εστίασης και ξενοδοχειακές σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όπως επισημαίνεται στο δελτίο ελέγχων που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε  ιατρό  γυναικολόγο  στο νομό  Θεσσαλονίκης  προσδιορίστηκε, για  τις χρήσεις  2012 έως 2014, προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.214.869,00€.

Σε  οδοντίατρο  στο νομό  Θεσσαλονίκης  προσδιορίστηκε, για  τις  χρήσεις 2012  έως  2016, φορολογητέα  ύλη  από  μη  υποβολή  δηλώσεων  φόρου κληρονομιών/δωρεών  ύψους 1.250.730 €  και  από  προσαύξηση  περιουσίας 92.198,00 €.

Ιατρός ογκολόγος στο νομό  Θεσσαλονίκης απέκρυψε,κατά τις χρήσεις 2012 έως 2013,  εισοδήματα ύψους 551.911,00 €.

Ιατρός του Ε.Σ.Υ. στο νομό Θεσσαλονίκης απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 έως  2015,  κατόπιν  ελέγχου  προσαύξησης  περιουσίας,  εισοδήματα  ύψους 187.259,10 €.

Ατομική  επιχείρηση  εκμετάλλευσης  τουριστικών  καταλυμάτων  στο νομό Χαλκιδικής,  κατά  τις  χρήσεις  2015  και  2016, δεν  υπέβαλε  δήλωση εισοδήματος, αποκρύπτοντας εισοδήματα  ύψους 374.274,35 €.

Φοροδιαφυγή σε άλλους κλάδους

Σε ανώνυμη ξενοδοχειακή επιχείρηση στο νομό Χαλκιδικής, κατά τις χρήσεις 2016  έως  2018,  διαπιστώθηκε  στις  δηλώσεις  Φ.Π.Α.  η  μετακύλιση  των εσόδων  σε  χαμηλότερο  συντελεστή.  Συνεπεία  του  ελέγχου  υπεβλήθησαν τροποιητικές  δηλώσεις Φ.Π.Α και βεβαιώθηκε φόρος 125.403,52 €.

Σε επιχείρηση εστίασης στο νομό Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε, μετά από επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων κατά τη χρήση 2018, ότι δεν εκδόθηκαν 10.013 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 397.115,80 €.

Ανώνυμη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, με έδρα τη Βόρειο Ελλάδα, δεν απέδωσε τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ ύψους  2.310.641,01 € για τις χρήσεις 2010 έως 2013.

Ατομική επιχείρηση εμπορίας ενδυμάτων στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2012, απέκρυψε εισοδήματα, μέσω λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους  189.270,00€.

Μέλος νομικού προσώπου στο νομό Θεσσαλονίκης απέκρυψε, για τις χρήσεις  2012 έως 2014, εισόδημα ύψους 263.122,82 €.

Μέλος  νομικού  προσώπου  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Θεσσαλονίκης απέκρυψε, για τη χρήση 2012, εισόδημα ύψους 215.062,00 €.

Επιχείρηση  στη  Βόρεια Ελλάδα, με  δραστηριότητα  πωλήσεις  ενδυμάτων μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε 21.298 περιπτώσεις,  αποκρύπτοντας  εισοδήματα  ύψους 889.832,57 €.

Γραφείο τελετών στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2013 έως 2016,  δεν  εξέδωσε  φορολογικά  στοιχεία  σε 613 περιπτώσεις,  αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 652.529,5€.

Γραφείο τελετών στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2012,  δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε 518 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 434.944,20 €.

Προσωπική  εταιρεία  παροχής  υπηρεσιών  ευεξίας σώματος  και  πώλησης καλλυντικών στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, δεν εξέδωσε φορολογικά  στοιχεία  σε 11.961 περιπτώσεις,  αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 297.112,34 €.   

Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά  τις  χρήσεις 2013  έως  2015,    απέκρυψε  φορολογητέα  εισοδήματα 84.448,43 €.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ