Σάββατο 2 Ιουλίου 2022
x

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 20%

Η προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου πάρκινγκ είχε λήξει τον Αύγουστο του 2020.

Όπως είθισται κάθε Τετάρτη, συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης. Ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσει είναι ο εν εξελίξει διαγωνισμός για τη μίσθωση του υπόγειου πάρκινγκ του δημαρχείου. Όπως πληροφορούμαι το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς και διάφορους λόγους. Η προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου πάρκινγκ είχε λήξει τον Αύγουστο του 2020. Ανάδοχος κατά την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του ήταν η εταιρεία Δομοτεχνική, συμφερόντων Αλεξόπουλου.

Λίγο καιρό μετά τη λήξη της σύμβασης, το φθινόπωρο του 2020 ο δήμος προχώρησε σε διαγωνισμό για την εκ νέου παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του πάρκινγκ. Στον διαγωνισμό προσήλθε μόνον μία εταιρεία, η ΑBC, συμφερόντων επίσης του Αλεξόπουλου η οποία, όμως, αποκλείστηκε καθώς, σύμφωνα με την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, δεν πληρούσε κάποιον από τους όρους της διακήρυξης.

Μετά κάποιες εβδομάδες επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός στον οποίο προσήλθε ξανά η εταιρεία ΑBC, μαζί και με μία ακόμη. Ωστόσο κόπηκαν και οι δύο με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να ακυρωθεί εκ νέου. Σημειώνεται ότι και στους δύο αυτούς διαγωνισμούς το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα είχε οριστεί στο ποσόν των 240.000 ευρώ το οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι δήλωσαν πρόθυμοι να το καταβάλουν, ενδεχομένως και να το υπερβούν.

Μετά τους δύο πρώτους άγονους διαγωνισμούς φτάσαμε στην τρίτη απόπειρα με τον διαγωνισμό να επαναλαμβάνεται πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου. Μόνο που στο μεταξύ τη φορά αυτή, άγνωστο για ποιο λόγο, η ελάχιστη τιμή έπεσε από τις 240.000 στις 192.000 ευρώ. Επιπλέον, προσετέθη ένας επιπλέον όρος στη διακήρυξη σύμφωνα με τον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ή έστω κάποιος από τους μετόχους τους θα έπρεπε να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, της διαχείρισης δηλαδή χώρων στάθμευσης.

Σε αυτόν τον διαγωνισμό προσήλθαν τρεις εταιρείες. Η ΟΤΟ Α.Ε. η οποία ανήκει σε πολύ γνωστό επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των πάρκινγκ, η TOWNHALLIKE στην οποία μετέχουν η ABC με 99% και ένας ακόμη εταίρος με 1% και η εταιρεία PARKING OTTO EE στην οποία μετέχουν κατά 99% γνωστοί επιχειρηματίες στο χώρο της ένδυσης και με 1% εταίρος ο οποίος έχει σχέση με τον κλάδο των πάρκινγκ.

Στο τέλος της ημέρας προσφορά κατέθεσε μόνον η PARKING OTTO EE κι αυτό γιατί η μεν ΟΤΟ Α.Ε. τελικώς δεν κατέθεσε προσφορά, άγνωστο για ποιο λόγο, ενώ η TOWNHALLIKE κόπηκε από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η δε προσφορά της PARKING OTTO EE είναι μόλις 500 ευρώ πάνω από την ελάχιστη ορισθείσα τιμή των 192.000 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εμφανίζεται να είναι στις 5.000 ευρώ, την ώρα που, εφόσον τελικά κατακυρωθεί υπέρ της ο διαγωνισμός, θα πρέπει να προκαταβάλει τα μισθώματα έξι μηνών, δηλαδή περί τις 96.000 ευρώ.

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ της PARKING OTTO EE. Στο μεταξύ η εταιρεία TOWNHALLIKE έχει ήδη καταθέσει ένσταση κατά της απόφασης της επιτροπής σχετικά με τους λόγους του αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής, είναι ότι ο εταίρος που διαθέτει το 1% στην TOWNHALLIKE, αν και εργαζόμενος επί έντεκα χρόνια στη διαχείριση του υπόγειου πάρκινγκ του δημαρχείου, θεωρήθηκε ότι δεν διαθέτει προηγούμενη, τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία όπως προέβλεπε η διακήρυξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην ένσταση της εταιρείας προσκομίζονται όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις από τον ΕΦΚΑ και το ΕΒΕΘ που αποδεικνύουν την απαιτούμενη από τη διακήρυξη προϋπηρεσία. Το ερώτημα είναι εάν η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση θα εξετάσει την ένσταση ή θα την αγνοήσει και θα προχωρήσει απλώς στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον ένα και μοναδικό υποψήφιο ανάδοχο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ