Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020
x

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση, μέσω της οποίας οι εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της εξ' αποστάσεως εργασίας.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και του υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, η οποία αφορά στην παράταση, έως την 31η Ιουλίου, της δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ' αποστάσεως εργασίας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, παρατείνεται μέχρι και την τελευταία μέρα του τρέχοντος μήνα, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ