Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
x

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΠΘ: ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ

«Ο νέος νόμος αντικαθιστά το εξοντωτικό και οικονομικά παράλογο ποσοστό παρακράτησης του 15-30%», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

Tην ικανοποίησή τους για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του νόμου 4559 του υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τη ρύθμιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους ΕΛΚΕ (Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας) των καθηγητών πανεπιστημίων, που ασκούν ατομικώς και επιχειρηματική δραστηριότητα, εκφράζουν μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ επισημαίνει πως το άρθρο 35 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», «αποκατέστησε την αναχρονιστική και άδικη αντιμετώπιση των προηγούμενων νόμων και πολιτικών προς τα μέλη Δ.Ε.Π. που ασκούν παράλληλα και ελεύθερο επάγγελμα».

«Ο νέος νόμος», σημειώνουν, «αντικαθιστά το εξοντωτικό και οικονομικά παράλογο ποσοστό παρακράτησης του 15-30%, των προηγούμενων νόμων, στα "ακαθάριστα έσοδα" από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των Καθηγητών ΑΕΙ (γιατροί, οδοντίατροι, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι) που επιβαρύνονταν πρόσθετα των φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων τους, με ένα ρεαλιστικό ποσοστό επί του ετήσιου "καθαρού" εισοδήματος από το ελεύθερο επάγγελμα».

«Βρέθηκε μια δίκαιη και ρεαλιστική  λύση στο μακροχρόνιο και οξύτατο πρόβλημα των "οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τον ΕΛΚΕ" των Καθηγητών ΑΕΙ που ασκούν ατομικώς και επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν σήμερα, με την εφαρμογή του νέου Νόμου, να καταβάλλουν ένα ρεαλιστικό ποσοστό επί του ετήσιου "καθαρού" εισοδήματος από το ελεύθερο επάγγελμα για την αποπληρωμή των "οφειλών" προηγούμενων ετών, επιπλέον βέβαια των φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων τους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου, αναπληρωτής καθηγητής Δημήτρης Τορτοπίδης.

Η σχετική παράγραφος του άρθρου 35 ορίζει ότι «οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτ. Θ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου».  Επιπλέον προβλέπεται ότι «τα ποσά που οφείλουν έως τις 31-12-2017 οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους  μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε η οφειλή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. Τα οφειλόμενα ποσά υπολογίζονται με ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ