Κυριακή 7 Μαρτίου 2021
x

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REMOTECARE Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «RemoteCARE» από τον δήμο Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία

Η βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη αγροτικών παραμεθόριων περιοχών όπου ο πληθυσμός έχει δύσκολη πρόσβαση σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης είναι ο βασικός στόχος του έργου με τίτλο: «Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο «RemoteCARE», την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβει ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως επικεφαλής εταίρος στη διάρκεια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A).

Στο εταιρικό σχήμα του «RemoteCARE» συμμετέχουν επίσης το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Γενικό Νοσοκομείο MBAL «Rokfeler» που έχει έδρα στο Πετρίτσι της Βουλγαρίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «RemoteCARE» είναι 1.259.020 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος του έργου ανέρχεται στα 584.770 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης οι κύριες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι μεταξύ άλλων η προμήθεια οχήματος για κινητή μονάδα υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τον Δήμο Ωραιοκάστρου και η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις κινητές μονάδες υγείας, έτσι ώστε να παρέχουν την αναγκαία ιατρική κάλυψη, καθώς επίσης η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΙCT) μέσω του οποίου θα παρέχεται πρόσβαση στον ψηφιακό φάκελο των ασθενών. Παράλληλα, θα υπάρξει πιλοτική λειτουργία των κινητών μονάδων υγείας για ένα έτος. Να σημειωθεί ότι σε κάθε κινητή μονάδα υγείας θα απασχοληθούν τέσσερα άτομα (οδηγός, γιατρός, νοσοκόμος και κοινωνικός λειτουργός), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη αγροτικών παραμεθόριων περιοχών όπου ο πληθυσμός έχει δύσκολη πρόσβαση σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης», τονίζει ο κ. Γαβότσης και συμπληρώνει ότι παράλληλα στόχοι του έργου αποτελούν η μείωση του αριθμού των επισκέψεων στα νοσοκομεία της διασυνοριακής περιοχής με αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών στον κλάδο της υγείας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ