Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021
x

ONLINE ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΔΕΘ

Πρόκειται για 16 εισηγήσεις πανεπιστημιακών όπου αναφέρουν την επιτακτική ανάγκη για βιώσιμη ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ.

Η πρωτοβουλία πανεπιστημιακών ΔΕΘ Μητροπολιτικό Πάρκο – Πανεπιστημιακοί για μια Βιώσιμη Θεσσαλονίκη προχωρά σήμερα Μεγάλη Πέμπτη στην ηλεκτρονική έκδοση ενός συλλογικού τόμου ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με το περιεχόμενο των εισηγήσεων των δύο επιτυχημένων διαδικτυακών ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Απριλίου και 20 Απριλίου 2021 με θέματα (αντίστοιχα): «ΔΕΘ Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου, Πολιτισμού και υγείας» και «ΔΕΘ Μητροπολιτικό Πάρκο: Επιτακτική Ανάγκη για την Επιβίωση της Πόλης».

Όπως αναφέρεται στις εκδηλώσεις αυτές 16 συνολικά καθηγητές του Α.Π.Θ. συζήτησαν, ανέδειξαν και τεκμηρίωσαν με εύληπτο και μεθοδολογικά επιστημονικό τρόπο την επείγουσα ανάγκη της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ στην κατεύθυνση μιας πραγματικής και όχι ψευδεπίγραφης βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της:

• Τις πιεστικές ανάγκες αύξησης του αστικού πρασίνου της Θεσσαλονίκης

• Την αντιμετώπιση των προβλημάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης σε ολόκληρη τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη.

• Την αδιαμφισβήτητη απαίτηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης για αστικό πράσινο συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό και τον χώρο της ΔΕΘ.

• Τον μακρόχρονο και συνεπή σχεδιασμό όλων των σχετικών φορέων και υπηρεσιών μέχρι την απρόσμενη και ανεπαρκώς αιτιολογημένη ανατροπή του με το σχέδιο ανάπλασης που προωθείται σήμερα.

• Τις υφιστάμενες προτάσεις που διαμορφώθηκαν σε πολλά διαφορετικά πλαίσια για τη δημιουργία ιστού πρασίνου και ανάδειξης τοπίου συνολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης.

• Τη διατήρηση της πολιτισμικής και ιστορικής μνήμης της Θεσσαλονίκης.

• Τις δυνατότητες δημιουργίας ενός νέου τοποσήμου με τη μορφή Μητροπολιτικού πάρκου, με πολλαπλές ωφέλειες για τη Θεσσαλονίκη (περιβαλλοντικές, ασφάλειας, τουριστικές, οικονομικές) κατ’αναλογία με πολλά αντίστοιχα παραδείγματα στο διεθνές περιβάλλον.

• Την έμπρακτη συμμόρφωση με τις σχετικές Ευρωπαϊκές συμβάσεις και οδηγίες και την υλοποίηση των εφαρμοζόμενων περιβαλλοντικών στρατηγικών και πολιτικών με ορίζοντα το 2030 και το 2050, αντίστοιχα.

• Τη διασφάλιση των απαραίτητων αποθεμάτων γης και τη λειτουργική ένταξή τους σε έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό έναντι φυσικών καταστροφών και πανδημιών που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

• Την απαίτηση για ουσιαστικά συμμετοχικό σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης.

Η πρόσβαση στον συλλογικό τόμο είναι δυνατή μέσω του υπερσυνδέσμου https://t.ly/VJ9J.

Στις 277 σελίδες του περιλαμβάνεται ένας μεγάλος πλούτος στοιχείων, ερευνητικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίων, αλλά και καταγραφών, αναμνήσεων και απεικονίσεων που υποστηρίζουν πειστικά τη διεκδίκηση ενός Μητροπολιτικού Πάρκου για τη Θεσσαλονίκη στο χώρο της ΔΕΘ. Η απόκτηση και το μοίρασμα αυτού του πλούτου είναι υποχρέωση όλων μας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ