Κυριακή 5 Ιουλίου 2020
x

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΘ ΤΟ 2019

Ο όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε σημαντικά κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων.

Ανοδικά κινήθηκε και το 2019 η συνολική δραστηριότητα του Λιμένα Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με το 2018 όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΛΘ.

Σύμφωνα με αυτά, τα έσοδα και τα κέρδη παρουσιάζουν αύξηση.

Η συνολική διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ανήλθε από 424.500 TEUs το Έτος 2018 σε 448.765 TEUs το Έτος 2019, ένα αποτέλεσμα προερχόμενο κυρίως από:

  • την αύξηση της εγχώριας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, από 363.138 TEUs το Έτος 2018 σε 379.256 TEUs το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 4,4%
  • την αύξηση της διακίνησης διαμετακόμισης (transit), από 60.637 TEUs το Έτος 2018 σε 69.113 TEUs το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας αξιοσημείωτη αύξηση 14%,

Ο όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε σημαντικά κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο Κύκλος Εργασιών του Συμβατικού Λιμένα να αυξηθεί κατά 17,9%, από €18,9 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 σε €22,3 εκατ. ευρώ το Έτος 2019.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων σημείωσαν σημαντική αύξηση επίσης κατά 26%, από €1,49 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 σε €1,87 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, ενώ η Επιβατική Κίνηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

 

2019

2018*

Μεταβολή (%)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

 

 

 

Κύκλος Εργασιών:

68.981

58.535

17,8%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

44.681

37.930

17,8%

Συμβατικό Λιμάνι

22.286

18.896

17,9%

Εκμετάλλευση Χώρων

1.871

1.485

26,0%

Επιβατική Κίνηση

143

223

-35,9%

 

 

 

 

Μικτό Κέρδος

32.204

27.473

17,2%

Ως ( %) επί των Πωλήσεων

46,7%

46,9%

 

 

 

 

 

EBITDA

29.748

28.955

2,7%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

43,1%

49,5%

 

 

 

 

 

Καθαρά Κέρδη

16.452

16.399

0,3%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

23,9%

28,0%

 

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €27,47 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 (€27,1 εκατ. ευρώ πριν από την αναδιατύπωση του ΔΠΧΑ 16 για το Έτος 2018) σε €32,2 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 17,8%. Η αύξηση αυτή, όπως και το προηγούμενο έτος, δεν οφείλεται μόνο στην αυξημένη διακίνηση, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, τόσο στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, διατηρώντας τον δείκτη Μικτού Κέρδους περίπου στα ίδια επίπεδα (46,9% το 2018 και 46,7% το 2019).

 

2019

2018

Διακίνηση

 

 

 

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (TEU)

448.765

424.500

5,7%

Συμβατικό Λιμάνι (Τόνοι)

4.469.034

3.755.102

19,0%

 

 

 

 

Πλοία που Κατέπλευσαν

1.347

1.404

-4,1%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

463

492

-5,9%

Συμβατικό Λιμάνι

832

752

10,6%

Επιβατικό Λιμάνι

52

160

-67,5%

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 0,3%, από €16,4 εκατ. ευρώ το 2018 σε €16,45 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, διαμορφώνοντας τον Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 28% το Έτος 2018 σε 24% το Έτος 2019. Η καθαρή κερδοφορία επηρεάστηκε από δύο κυρίως παράγοντες, τη σταδιακή εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής η οποία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας τα επόμενα έτη και την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης, δήλωσε: «Η εταιρεία παρουσίασε ανοδική πορεία το Έτος 2019, με αύξηση τόσο στη διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων αλλά και Συμβατικού Φορτίου της τάξεως του 5,7% και 19% αντίστοιχα, σε σχέση με το Έτος 2018 και συνεχίζει με προσήλωση και συνέπεια το σχεδιασμό και τη στρατηγική της, με κύριο στόχο την κατοχύρωση της θέσης της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των γειτονικών χωρών, παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ