Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
x

Ο ΝΕΟΣ «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ» ΝΟΜΟΣ - Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στοχεύει να συντρέξει τον οφειλέτη και επιλεγμένους πιστωτές του για την αποφυγή του κινδύνου αφερεγγυότητάς του.

*του Σταύρου Κουμεντάκη

Διαπιστώσαμε ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, πως ο νέος «πτωχευτικός» νόμος (:ν. 4738/20) κεντρική του στόχευση έχει τη διαχείριση του σημαντικά υψηλού ιδιωτικού χρέους της χώρας μας. Εντοπίσαμε ήδη τις βασικές πρόνοιες και καινοτομίες του. Κατανοήσαμε τις ρυθμίσεις του που διέπουν την προειδοποίηση αφερεγγυότητας και την έγκαιρη προειδοποίηση. Σειρά έχει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών.

Σκοπός, δεσμευτικότητα και (μη) υποχρεωτικότητα

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στοχεύει να συντρέξει τον οφειλέτη και επιλεγμένους πιστωτές του (:Χρηματοδοτικούς Φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) για την αποφυγή του κινδύνου αφερεγγυότητάς του.

Η συμμετοχή στην όλη διαδικασία (και η ανταλλαγή προτάσεων) δεν είναι υποχρεωτική για κανέναν.

Αποτελέσματα όμως παράγονται, υπό προϋποθέσεις, ως προς το σύνολο των χρηματοδοτικών φορέων, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η αίτηση για την υπαγωγή σε εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται στην ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Είναι δυνατό να υποβληθεί είτε από τον οφειλέτη είτε από τους προαναφερθέντες πιστωτές του. Αν, στην τελευταία περίπτωση, δεν ανταποκριθεί ο οφειλέτης η διαδικασία θεωρείται περατωμένη.

Με την υποβολή (ή αποδοχή) της αίτησης από μέρους του οφειλέτη κοινοποιείται στους συμμετέχοντες το σύνολο των δεδομένων της αίτησης και των συνοδευτικών (λ.χ. περιουσιακών του) στοιχείων. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται σε πλήρεις διασταυρώσεις. Αίρεται, αυτοδίκαια, το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο.

Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και η ποινική δίωξη για οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης. Οι βασικοί περιορισμοί της

Οι χρηματοδοτικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία, δικαιούνται (δεν υποχρεούνται όμως) να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Εφόσον εξασφαλιστούν οι προβλεπόμενες από το νόμο πλειοψηφίες, συνάπτεται η σχετική σύμβαση (εντός διμήνου-κατ΄ ανώτατο όριο) ανάμεσα στους πιστωτές που συναινούν και τον οφειλέτη-εφόσον κι εκείνος συμφωνεί. Η συναίνεση του Δημοσίου ή/και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται (υπό προϋποθέσεις) «αυτοματοποιημένα».

Η σύμβαση δεν είναι δυνατό να προβλέπει, μεταξύ άλλων, περισσότερες από 240 μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση οφειλών στο Δημόσιο ή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αποτελέσματα σύμβασης αναδιάρθρωσης

Από τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης, και για όλη τη διάρκειά της, δεν επιτρέπεται η επίσπευση (ή συνέχιση) αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη από Χρηματοδοτικούς Φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αναστέλλονται και οι συναφείς με τα συγκεκριμένα χρέη (ενδεχόμενες) ποινικές διώξεις.

Με την εξόφληση των δόσεων της σύμβασης αναδιάρθρωσης, επέρχεται εξόφληση των οφειλών κάθε πιστωτή που καταλαμβάνεται από αυτήν. Εγγυητές όμως ή συνοφειλέτες εξακολουθούν να οφείλουν το υπερβάλλον.

 Η έναρξη της εφαρμογής του νέου «πτωχευτικού» νόμου είχε προσδιορισθεί, αρχικά, για την 1.1.21˙ ανεβλήθη ήδη (μεταξύ άλλων και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό) για την 1.6.21.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι δυνατό να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της αφερεγγυότητας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την ανάκαμψη της οικονομίας. Επίσης για την παροχή της «δεύτερης ευκαιρίας» που οι έντιμοι, άλλωστε, δικαιούνται.

Η επιτυχία του όμως επαφίεται, σε σημαντικό βαθμό, στις (προνομιακά αντιμετωπιζόμενες) τράπεζες που θα κληθούν να συμμετάσχουν και αποδεχθούν την αξιοποίησή του.

Ας ελπίσουμε πως, στην πράξη, δεν θα την «τορπιλίσουν».-


*Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ