Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
x

Ο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ορυκτός πλούτος πηγή ευημερίας για όλους και αναπτυξιακός επιταχυντής - Ο ρόλος της Ελλάδας στην αειφόρο ανάπτυξη και την αυτονομία της Ευρώπης

Ο χαλκός θεωρείται το μέταλλο της ενεργειακής μετάβασης, διότι τροφοδοτεί πράσινες τεχνολογίες και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι μοναδικές ιδιότητες που κατέχει, δικαιολογούν την εξέχουσα θέση του μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών ορυκτών προϊόντων, εφόσον πρόκειται για ένα μέταλλο που μετά την εξόρυξή του, παραμένει 100% ανακυκλώσιμο σε όλη τη διάρκεια ζωής του, χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του στο πέρασμα του χρόνου, κάτι που το καθιστά ένα βιώσιμο υλικό ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ζήτηση για τα μέταλλα λόγω των προσπαθειών που γίνονται παγκοσμίως για τη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί εκθετικά, ειδικά σε αυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπαταριών και όσων απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση χαλκού προβλέπεται να αυξηθεί περισσότερο από 40% έως το 2035.

Για να επιτευχθεί η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) απαιτούνται τεράστιες ποσότητες κρίσιμων πρώτων υλών, όπως ο χαλκός, ο χρυσός, οι σπάνιες γαίες κ.α.. Η εξορυκτική δραστηριότητα υποστηρίζει συνολικά την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παρέχοντας τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για τις τεχνολογίες αυτές, προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας.

Ωστόσο, η πανδημία και η κρίση στην Ουκρανία απέδειξαν πως η εξασφάλιση πρόσβασης στις πρώτες ύλες, προϋποθέτει μεταξύ άλλων τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης αυτών.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα ο μεταλλευτικός κλάδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στην ευημερία της χώρας, συμβάλλοντας με περισσότερο από 3% στο ΑΕΠ ετησίως, με €1,3 δις εξαγωγές (5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών) και υποστηρίζοντας πάνω από 100.000 μόνιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ο ρόλος της Ελλάδας και ιδιαίτερα του ορυκτού πλούτου που διαθέτει, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη και την αυτονομία της Ευρώπης σε ότι αφορά την προμήθεια πρώτων υλών. Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές, εντοπίζονται περίπου 779.000 τόνοι χαλκού και 3,8 εκατ. ουγκιές χρυσού.

Η Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία που λειτουργεί τα μεταλλεία με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, με σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει σημαντική συνεισφορά στην εθνική οικονομία, καθώς έχει αποφέρει έως σήμερα περί τα 394 εκατ. ευρώ έσοδα για το ελληνικό κράτος, 1 δισ. ευρώ δαπάνες από εγχώριες προμήθειες, περί τα 25 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, ενώ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της περιοχής, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% να προέρχεται από τον δήμο Αριστοτέλη.

Η εταιρεία ενσωματώσει στην καθημερινή της πρακτική, κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), εφαρμόζοντας σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), ενώ λειτουργεί βάσει των αρχών της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας, επενδύοντας διαρκώς στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταλλείων.

Στην περιοχή των Σκουριών αναμένεται να αναπτυχθεί ένα νέο προηγμένο ψηφιακά, πλήρως ηλεκτρικό μεταλλείο, που θα ενσωματώνει πρακτικές παγκοσμίου επίπεδου σε ζητήματα λειτουργίας και περιβαλλοντικής προστασίας και θα λειτουργεί με τεχνολογίες αιχμής, σχεδιασμένες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εξόρυξης (χρήση RMT - Τεχνολογίας). Παράλληλα, δρομολογούνται επιπρόσθετες επενδύσεις στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, για την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές. Επιπλέον, η Ελληνικός Χρυσός προχωρά στην πρωτοποριακή εγκατάσταση ενός συστήματος δικτύου 4G/LTE, εντός των υπόγειων στοών των μεταλλίων, ένα πρωτοποριακό έργο για τα μεταλλευτικά χρονικά της Ελλάδας, που επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο των λειτουργιών για βέλτιστο προγραμματισμό, καθώς και για τη διασφάλιση προηγμένων συνθηκών ασφάλειας για τους εργαζόμενους.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Ελληνικός Χρυσός μπορείτε να ανατρέξετε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας που θα βρείτε διαθέσιμη στο www.hellas-gold.com.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ