Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020
x

ΝΕΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ EUROBANK FPS Ο Θ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ

Παραιτήθηκε από Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος των ΔΣ της Eurobank Συμμετοχών και της θυγατρικής της Eurobank

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία γνωστοποίησε σήμερα ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της σχετικά με τη συμφωνία με την doValue για τις συναλλαγές Europe και Cairo, ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», υπέβαλε την παραίτησή του από τις ανωτέρω θέσεις, με ισχύ από την 3η Απριλίου 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την doValue, o κ. Θεόδωρος Καλαντώνης αναλαμβάνει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της θυγατρικής της Τράπεζας «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (Eurobank FPS).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ