Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021
x

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΑΕΠ-ΕΤΑΑ

Η μονάδα ισχύος 57,6 MW θα κατασκευαστεί στην περιοχή Mykolaiv της νότιας Ουκρανίας και θα μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40.000 τόνους.

Νέα μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην Ουκρανία χρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ)  

Η μονάδα ισχύος 57,6 MW θα κατασκευαστεί στην περιοχή Mykolaiv της νότιας Ουκρανίας και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40.000 τόνους.

Η Ουκρανία θα αυξήσει το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της σημειώνει η ανακοίνωση τονίζοντας πως η μονάδα αποτελεί  το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής φωτοβολταϊκό έργο της ΕΤΑΑ και της ΤΕΑΕΠ στη χώρα.

Και οι δύο δανειστές χρηματοδοτούν την κατασκευή της  μονάδας με παράλληλα δάνεια  ύψους 19,1 εκατ. ευρώ το καθένα προς την Ingulets Energo-2 LLC , εταιρεία που ιδρύθηκε  για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Με την ολοκλήρωσή της, η νέα μονάδα θα παράγει τουλάχιστον 65.000 MWh ανανεώσιμης ενέργειας ετησίως και θα συμβάλει στη μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 κατά περίπου 40.000 τόνους, εκτιμάται στην ανακοίνωση.

Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Χρηματοδότηση Αειφόρου Ενέργειας στην Ουκρανία ((USELF III) .

Η ΕΤΑΑ είναι ο μεγαλύτερος διεθνής χρηματοοικονομικός επενδυτής στην Ουκρανία, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της  στη χώρα το 1993, η Τράπεζα έχει  σωρευτικά  πραγματοποιήσει χρηματοδοτήσεις ύψους περιπου 13,1 δισ. ευρώ μέσω 418 έργων στην Ουκρανία.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της  ΤΕΑΕΠ  στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου περιλαμβάνει 365 εγκεκριμένες επιχειρήσεις στους βασικούς τομείς της υποδομής, της ενέργειας, των μεταφορών, της μεταποίησης, των τηλεπικοινωνιών, των οικονομικών και άλλων περιοχών, συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. Ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ