Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 342,4 ΕΚΑΤ. ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Πτωτική ήταν σύμφωνα με τα στατιστικά και η πορεία των εισαγωγών κατά €813,6 εκατ., δηλαδή 19,6%, καθώς διαμορφώθηκαν σε €3.333,5 εκατ.

Αρνητική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €342,4 εκατ., δηλαδή 14,2% ανερχόμενες στο ποσό των €2.063,4 εκατ. έναντι €2.405,8 εκατ. τον Αύγουστο του 2019. Πτωτική ήταν και η πορεία των εισαγωγών κατά €813,6 εκατ., δηλαδή 19,6%, καθώς διαμορφώθηκαν σε €3.333,5 εκατ. με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παραμείνει ελλειμματικό κατά €1.270,1 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €471,2 εκατ., δηλαδή 27,1%  συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Αυγ 20

Αυγ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.063,4

2.405,8

-342,4

-14,2%

Εισαγωγές

3.333,5

4.147,1

-813,6

-19,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.270,1

-1.741,3

471,2

-27,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει αρνητική ως προς τις εξαγωγικές μας επιδόσεις σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €1.517,6 εκατ. έναντι €1.598,1 εκατ. τον Αύγουστο του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε 5,0%, δηλαδή €80,5 εκατ. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των εισαγωγών και συγκεκριμένα κατά €208,9 εκατ., δηλαδή 7,0%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €1.250,4 εκατ., βελτιωμένο κατά €128,4 εκατ. σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Αυγ 20

Αυγ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

1.517,6

1.598,1

-80,5

-5,0%

Εισαγωγές

2.768,0

2.976,9

-208,9

-7,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.250,4

-1.378,8

128,4

-9,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξετάζοντας τα στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2020, παρατηρείται σημαντική μείωση των εμπορευματικών μας συναλλαγών. Εν προκειμένω, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν μείωση που διαμορφώθηκε σε €2.679,3 εκατ., δηλαδή 11,9%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €31.558,6 εκατ. καταγράφοντας μείωση κατά €5.591,1 εκατ., δηλαδή 15,1%. Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 3, το εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε στο ποσό των €11.776,0 εκατ. έναντι €14.687,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένο κατά €2.911,8 εκατ., δηλαδή 19,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,8%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Αυγ 20

Ιαν-Αυγ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

19.782,6

22.461,9

-2.679,3

-11,9%

Εισαγωγές

31.558,6

37.149,7

-5.591,1

-15,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-11.776,0

-14.687,8

2.911,8

-19,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα και τα χημικά παρέμειναν ο κινητήριος μοχλός υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγών καταγράφοντας ανοδική τάση στο σύνολο του οκταμήνου. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά €352,4 εκατ., δηλαδή 11,2%, ενώ των χημικών προϊόντων κατά €522,0, δηλαδή 19,7%. Θετική ήταν και η πορεία των εξαγωγών ποτών και καπνών (€32,9 εκατ., δηλαδή 6,6%) και λιπών και ελαίων (€100,8 εκατ., δηλαδή 38,0%). Αντίθετα, τα πετρελαιοειδή μειώθηκαν κατά €2.585,9 εκατ., δηλαδή 40,1%, τα βιομηχανικά κατά €268,4 εκατ., δηλαδή 7,8%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €1,5 εκατ., δηλαδή 0,1%, τα διάφορα βιομηχανικά κατά €305,5 εκατ., δηλαδή 16,5%, οι πρώτες ύλες κατά €170,6 εκατ., δηλαδή 18,7% και τα μη ταξινομημένα αγαθά κατά €32,4 εκατ., δηλαδή 9,7%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Αυγ 20

Ιαν-Αυγ 19

Διαφορά

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

4.411,5

7.270,7

-2.585,9

-40,1%

Τρόφιμα

3.494,7

3.142,3

352,4

11,2%

Βιομηχανικά

3.182,0

3.450,4

-268,4

-7,8%

Χημικά

3.168,1

2.646,1

522,0

19,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.044,0

2.045,5

-1,5

-0,1%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.542,8

1.848,3

-305,5

-16,5%

Πρώτες Ύλες

742,7

913,3

-170,6

-18,7%

Ποτά-Καπνά

529,6

496,7

32,9

6,6%

Λίπη-Έλαια

366,1

265,3

100,8

38,0%

Μη ταξινομημένα

301,0

333,4

-32,4

-9,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

15.371,0

15.141,0

230,0

1,5%

Σύνολο

19.782,6

22.411,7*

-2.629,2

-11,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2019/2020

 

Αυγ-20

Αυγ-19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

547,5

817,3

-521,4

-47,8%

Τρόφιμα

398,1

354,7

43,4

12,2%

Βιομηχανικά

323,2

344,8

-21,6

-6,3%

Μηχ/τα-Οχήματα

226,4

231,7

-5,3

-2,3%

Χημικά

212,7

249,2

-36,5

-14,6%

Διαφ. Βιομηχανικά

184,6

214,8

-30,2

-14,1%

Πρώτες Ύλες

67,1

66,0

1,1

1,7%

Ποτά-Καπνά

52,3

47,9

4,4

9,2%

Λίπη-Έλαια

28,2

21,7

6,5

30,0%

Μη ταξινομημένα

23,1

32,0

-8,9

-27,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

1.515,7

1.562,9

-47,2

-3,0%

Σύνολο

2.063,2

2.380,2*

-317,0

-13,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 57,8% απεστάλη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου) και το 42,2% σε Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 65,6% για τις χώρες της Ε.Ε. και σε 34,4% για τις Τρίτες Χώρες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ