Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
x

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η ΡΑΕ

Θέτει όριο 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε βάση υπολογισμού του τέλους που είναι η διαφορά πραγματικής τιμής χονδρικής από εκείνη που θα προέκυπτε χωρίς ΑΠΕ

Σε σημαντικό περιορισμό της επιβάρυνσης που προέκυπτε για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από την επιβολή του τέλους για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το τέλος επιβλήθηκε με το σκεπτικό ότι η τιμή στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτές την ενέργεια από τη χονδρική αγορά θα ήταν σημαντικά υψηλότερη αν δεν υπήρχε η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών. Έτσι με την επιβολή του τέλους οι προμηθευτές αποζημιώνουν τις ΑΠΕ για τη συμβολή τους αυτή. Ωστόσο κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης προέκυψαν σημαντικές επιβαρύνσεις για προμηθευτές και κυρίως τη ΔΕΗ που αντιπροσωπεύει το 90 % της αγοράς.

Η απόφαση της ΡΑΕ, που ελήφθη απόψε, θέτει όριο 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα στη βάση υπολογισμού του τέλους, που είναι η διαφορά της πραγματικής τιμής χονδρικής από εκείνη που θα προέκυπτε χωρίς τις ΑΠΕ. Το όριο που ίσχυε πριν ήταν 40 ευρώ. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο οπότε ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος και θα αναθεωρηθεί τον Ιούνιο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ