Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020
x

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τους περιορισμούς των γάμων ως μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό

Με επιστολή τους στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, οι εργαζόμενοι στον κλάδο της εμπορίας νυφικών και ειδών γάμου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους που απορρέει από τους περιορισμούς των γάμων ως μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό και ταυτόχρονα ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης πριν αναγκαστούν οι επιχειρήσεις τους να κατεβάσουν «ρολά».

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας εκφράσουμε αφ’ ενός τους έντονους και εύλογους προβληματισμούς μας αναφορικά με την οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο μας, λόγω της πανδημίας του Covid-19 και αφ’ ετέρου την κοινωνική στοχοποίησή μας, ως έμμεσους υπαίτιους της διάδοσης της νόσου, μέσω των γάμων.

Όπως γνωρίζετε οι επιχειρήσεις μας διαθέτουν εποχιακά χαρακτηριστικά και κατά την διάρκεια των πωλήσεων, αλλά και των εκτελέσεων των παραγγελιών, όπως και των εισπράξεων, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή ρευστότητα, άρα απαιτούν επάρκεια κεφαλαίων ίδιων ή ξένων, τα οποία είτε δεν υπάρχουν πλέον είτε πολύ δύσκολα αντλούνται έως και καθόλου. Γνωρίζετε επίσης ότι κάτω από την ομπρέλα των επιχειρήσεών μας βρίσκεται μια μεγάλη ομάδα εξαρτημένων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν άμεσα ή έμμεσα από τον γάμο.

Όλοι εμείς απασχολούμε προσωπικό, όχι σε ευκαταφρόνητο αριθμό, το οποίο αφ’ ενός είναι εξειδικευμένο αφ’ ετέρου δεν έχει την μορφή των εποχιακών υπαλλήλων, επειδή είναι μόνιμο, με συμβάσεις αορίστου χρόνου και άρα εργάζεται όλον τον χρόνο, έχουμε υποχρεώσεις έναντι προμηθευτών, είτε ανοικτές είτε με επιταγές, ενδεχομένως δανειακές υποχρεώσεις, σίγουρα φορολογικές και ασφαλιστικές, ανεκτέλεστες ενδοκοινοτικές παραγγελίες καθώς και ανάγκη πόρων για την ατομική και οικογενειακή μας επιβίωση. Η μείωση του κύκλου εργασιών μας είναι δεδομένη και τεράστια και πλέον οι περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Κοινώς δεν οδηγούμαστε σε οικονομικό μαρασμό ή μείωση των πωλήσεων και των κερδών μας, κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο μεν αποδεκτό δε εξ’ αιτίας της κατάστασης, αλλά σε κλείσιμο, με ό τι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια και ιδιωτική οικονομία

Δεδομένων των γεγονότων του χρονικού περιορισμού λειτουργίας των επιχειρήσεών μας από τον Μάρτιο -άρα των πωλήσεών , όπως και των εισπράξεων μας που εντείνουν το πρόβλημα ρευστότητα- της αδυναμίας εκτέλεσης των γάμων, λόγω του μεγάλου, αυστηρού και ακατανόητου περιορισμού στους συναθροιζομένους ανθρώπους, τα οποία δεν γίνονται με δική μας υπαιτιότητα, ούτε με υπαιτιότητα των πελατών μας, παρά μόνο και αποκλειστικά με Κυβερνητική ευθύνη και εντολή και Νομοθετικές διατάξεις και δεδομένης της άδικης «επίθεσης» που δέχεται ο γάμος, άρα και ο επαγγελματικός μας χώρος, μέσω των διαφόρων επίσημων τοποθετήσεων και των ατυχών εμμονικών σχολιασμών, ως διασπορέας του ιού, καθώς και της μεροληπτικής αντιμετώπισής μας συγκριτικά με άλλους οικονομικούς κλάδους και τομείς, αναγκαζόμαστε να διατυπώσουμε την διαμαρτυρία μας, επειδή πληττόμαστε πλέον στο σύνολο μας, με μαζικές ακυρώσεις γάμων, και επακόλουθο την μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση είσπραξης των πωλήσεών καθώς οι υπάρχουσες παραγγελίες μεταφέρονται χρονικά για εκτέλεση καιπαράδοση μετά το Μάιο του 2021.

Σας ζητούμε λοιπόν αφ’ ενός την ισόρροπη αντιμετώπιση και μεταχείριση του ζητήματος «γάμος», άρα των επιχειρήσεων μας, ως κοινωνικό και κυρίως οικονομικό γεγονός και αφ’ ετέρου την λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης, προκειμένου να μην διαπιστώσετε λίγο αργότερα τις ξαφνικές απολύσεις προσωπικού, την διόγκωση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών και δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και των απλήρωτων επιχειρηματικών μας υποχρεώσεων. Δεν βρισκόμαστε απλώς σε ασφυξία, μα σε απόγνωση προ της οριστικής κατάρρευσης και ελπίζουμε, περιμένουμε στην δική σας ορθολογική στήριξη, μέσω δέσμης άμεσων μέτρων.

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν σας ζητούμε μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις πέραν των τυπικών:

• Απαλοιφή της προκαταβολής για το φορολογικό έτος 2019 από την Δ.Φ.Ε. φυσικών και νομικών προσώπων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχειρηματικής οντότητας, καθώς και του τέλους επιτηδεύματος για το

τρέχον έτος.

• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για όλους ανεξαιρέτως τους υπόχρεους έως και τον Δεκέμβριο του 2020

• Ένταξή μας στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 για κύριο και δευτερεύοντα Κ.Α.Δ.

• Ένταξή μας οπωσδήποτε σε Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς για άντληση κεφαλαίων για στήριξη της ρευστότητας, χωρίς ελάχιστο όριο δανειοδότησης και αυστηρές προϋποθέσεις , ώστε να καλυφθούν υποχρεώσεις αγορών εμπορευμάτων, παγίων και λειτουργικών δαπανών, με την μέθοδο της απ’ ευθείας πληρωμής των υποχρεώσεών μας προς προμηθευτές εσωτερικού – εξωτερικού με την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και επιταγών πληρωτέων, των ασφαλιστικών εισφορών του υπόχρεου και του όποιου υπάρχοντος προσωπικού

• Ένταξή μας στην Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

• Παράταση των ληξιπρόθεσμων και μη βεβαιωμένων οφειλών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών όπως και δόσεων ρυθμίσεων για τους μήνες Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2020 και άμεση ένταξή τους στην ανακοινωθείσα έκτακτη ρύθμιση

• Καταβολή μειωμένων ενοικίων έως τον Δεκέμβριο 2020

• Αύξηση του ανώτατού ορίου ατόμων στις εκδηλώσεις, με αυστηρότερα κριτήρια από ότι στην εστίαση- θέατρα- πλοία – αεροπλάνα κλπ. και με ευθύνη των επιχειρήσεων ώστε να μην χαθεί και το υπόλοιπο της σεζόν καθώς και επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των χώρων διενέργειας δεξιώσεων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ