Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Νέο σχήμα με όλες τις θυγατρικές δημιουργεί τον μεγαλύτερο παραγωγικό όμιλο της χώρας. Άνω των 20 εκατ. ευρώ οι λειτουργικές συνέργειες.

Μία νέα ακόμα πιο δυναμική εποχή σηματοδοτεί για τον όμιλο Μυτιληναίος η έναρξη του εταιρικού μετασχηματισμού που ανακοινώθηκε σήμερα και προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου σχήματος στο οποίο θα συμπεριληφθούν όλες οι βασικές θυγατρικές, δηλαδή η ΜΕΤΚΑ, το Αλουμίνιον της Ελλάδος, η Protergia.

Μέσω του μετασχηματισμού θα δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος παραγωγικός επιχειρηματικός όμιλος της χώρας, με μοντέρνα και απλοποιημένη δομή, ενώ θα καταλήξει σε επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από τη νέα οντότητα δημιουργούνται λειτουργικές συνέργειες αξίας 20,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο μετασχηματισμός θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30/8/2017. Επίσης προτείνεται οι μέτοχοι της ΜΕΤΚΑ που κατέχουν μια μετοχή ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ να λάβουν μια μετοχή της Μυτιληναίος αξίας 0,77 ευρώ.

Η νέα ευέλικτη δομή θα επωφεληθεί από σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, οικονομίες κλίμακας, βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμήθειας, ομογενοποίηση και βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διάφορων τμημάτων της νέας οντότητας, με αποτέλεσμα την επίτευξη λειτουργικών συνεργειών εκτιμώμενης ετήσιας αξίας 20,6 εκατ, ευρώ προ φόρων, οι οποίες θα επιτευχθούν πλήρως έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού.

Το νέο, ευέλικτο και απλοποιημένο σχήμα θα παράσχει ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, καθιστώντας δυνατή τη διαφοροποίηση των ταμειακών ροών της νέας ενοποιημένης εταιρείας καθώς και την ενδυνάμωση του ισολογισμού της.  Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, ενισχυμένες από τη στιβαρή οικονομική ισχύ της νέας εταιρείας.

Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30/08/2017, καθώς και να επιφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ