Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021
x

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για πρώτη φορά θα εξεταστούν τα προβλήματα στις γέφυρες των πέντε δρόμων, ώστε να αποκατασταθούν και να βελτιωθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας

Ένας εξαιρετικά σημαντικός διαγωνισμός για την εκπόνηση των μελετών για την οδική ασφάλεια πέντε κομβικών οδικών αρτηριών της Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε εξέλιξη από την Περιφέρεια.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11η Μαρτίου. Μάλιστα, όπως προβλέπεται το μελετητικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί σε δέκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός είναι 1,5 εκατ. ευρώ.

Μόλις μάλιστα ολοκληρωθούν οι μελέτες, που θα υποδείξουν τα προβληματικά σημεία, θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις αναβάθμισης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, ασφάλισης οδικών έργων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι πέντε δρόμοι που θα μελετηθούν είναι:

-Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

-Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

-Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου – Αρναίας

-Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Καβάλας

-Παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Οι μελέτες θα δείξουν τεκμηριωμένα πού εντοπίζονται τα προβλήματα οδικής ασφάλειας σε καθέναν από τους δρόμους, τι παρεμβάσεις απαιτούνται, ενώ για πρώτη φορά σε τέτοια μελέτη έχει προστεθεί και η επιθεώρηση των γεφυρών στους συγκεκριμένους άξονες, που θα καταδείξει τυχόν ζητήματα στα συγκεκριμένα σημεία, ώστε να αποκατασταθούν.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο τεχνικός κόσμος της περιοχής έχουν επισημάνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα της καταγραφής της κατάστασης και της αποκατάστασης των ζητημάτων ασφάλειας των γεφυρών στους δρόμους, όμως για πρώτη φορά εντάσσεται ως αντικείμενο προς εξέταση και βελτίωση σε μια τέτοια μελέτη.

Η μελέτη εκτός από τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στους πέντε οδικούς άξονες θα υποδείξει τις κατάλληλες παρεμβάσεις και θα τις προτεραιοποιήσει. Με την ιεράρχηση που θα έχουν έπειτα από δέκα μήνες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να καταρτίσουν ένα ευρύ πρόγραμμα αποκαταστάσεων, με συγκεκριμένη σειρά και βάσει πάντα των διαθέσιμων πόρων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ