Κυριακή 18 Απριλίου 2021
x

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει τα αντιπλημμυρικά έργα σε μήκος 44 χλμ. από τις εκβολές του ποταμού στον Θερμαϊκό μέχρι τον νομό Κιλκίς.

 

Στις απαραίτητες μελέτες, προκειμένου να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν τα υφιστάμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλο το μήκος του Γαλλικού ποταμού, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός των μελετών είναι περίπου 500.000 ευρώ.

Οι μελέτες είναι απαραίτητες αφενός για να επιτευχθεί η αντιπλημμυρική θωράκιση του ποταμού σε μήκος 44 χιλιομέτρων, αφετέρου για να οριοθετηθεί το ποτάμι και να μην απειλεί σε ενδεχόμενες πλημμύρες τους γύρω οικισμούς και καλλιέργειες.

Οι μελέτες αφορούν στο τμήμα του ποταμού από τις εκβολές του στον Θερμαϊκό μέχρι τα όρια της δημοτικής ενότητας Γαλλικού του νομού Κιλκίς (κοινότητες Καμπάνης και Νέας Σάντας).

«Στο τμήμα αυτό, διαχρονικά, έχουν κατασκευαστεί διάφορα αντιπλημμυρικά έργα, όπως χωμάτινα φράγματα, τσιμεντένια κατώφλια, συρματοκιβώτια, αναχώματα κ.λπ. Ωστόσο, στη λεκάνη απορροής του ποταμού, κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, οι πλημμύρες των παρόχθιων αγροτικών περιοχών και οικισμών είναι εκτεταμένες, επειδή έχει μειωθεί η κοίτη του από τις αυθαίρετες κατασκευές μέσα και στα όρια της κοίτης, τη ρίψη μπάζων, ή την κατασκευή ακατάλληλων τεχνικών έργων. Με την παρούσα μελέτη θα γίνει πλήρης οριοθέτηση του ποταμού, με βάση την απαιτούμενη παροχετευτική ικανότητα, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατός ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, και η διαμόρφωση της κοίτης στην κατάλληλη διατομή», επισημαίνεται στην προκήρυξη.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης, όπως αναφέρεται, θα δημιουργηθεί κατάλληλο και αξιόπιστο τοπογραφικό υπόβαθρο για την εκπόνηση της μελέτης, θα εκπονηθεί μελέτη διευθέτησης του ποταμού, με στόχο την οριοθέτησή του, αλλά και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Βασικός μελετητής είναι αυτός των υδραυλικών έργων.

Οι μελέτες προβλέπεται να διαρκέσουν έξι μήνες, μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και ακολούθως αναμένεται να αναζητηθούν τα κονδύλια για να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ