Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020
x

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ PLURALITéS ΤΟΥ ΑΠΘ

Τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, κατάλληλες για παιδιά και ενήλικες και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας για παιδιά ηλικίας 9-15 ετών και για ενήλικες θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων της ερευνητικής ομάδας Pluralités από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021. Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, Ευαγγελία Μουσούρη.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τη γαλλική γλώσσα τόσο στον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. Παράλληλα με τη γλωσσική διδασκαλία θα πραγματοποιείται και μία πολιτισμική προσέγγιση έτσι ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις πάνω σε θέματα της σύγχρονης γαλλικής πραγματικότητας και κουλτούρας.

Τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, κατάλληλες για παιδιά και ενήλικες και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Για το πρώτο εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν μόνο διαδικτυακά, με στόχο την προστασία τόσο των παιδιών όσο και των υπόλοιπων ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία από την πανδημία της Covid-19. Σε περίπτωση βελτίωσης της υγειονομικής κατάστασης, τα μαθήματα θα γίνουν διά ζώσης έπειτα από συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ