Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
x

MASTER PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται διεθνείς διαγωνισμοί για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται η κατακύρωση σε ανάδοχο.

Στην αντιπλημμυρική θωράκιση κρίσιμων περιοχών του Λεκανοπεδίου προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, σε τροχιά υλοποίησης έχει τεθεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με βάση τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο.

Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεθνείς διαγωνισμοί για την «Επικαιροποίηση των MasterPlan Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής και Θεσσαλονίκης» και αναμένεται η κατακύρωση σε ανάδοχο μέχρι το τέλος του χρόνου. Με τις εν λόγω συμβάσεις, που έχει σχεδιάσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αποτελούν το αντικείμενο των Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) υλοποιούνται τα εξής:

· Η καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των έργων ορεινής υδρονομίας.

· Η καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων και των υπό σύνταξη σχετικών μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας.

· Η καταγραφή των αναγκών και η κατάταξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, ανάλογα με την σπουδαιότητα και το μέγεθός τους, στον αντίστοιχο φορέα υλοποίησης (έργα εθνικής σημασίας, περιφερειακά, δημοτικά).

· Ο προγραμματισμός και οι προτεραιότητες σύνταξης μελετών και κατασκευής έργων, με βάση τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

· Η καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία

· Η υποβολή προτάσεων για έργα ανάσχεσης πλημμυρών.

· Η διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων

· Η διαμόρφωση προτάσεων για τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και διαχείριση των έργων.

· Η δημιουργία Μητρώου Τεχνικών Δεδομένων έργων και μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ